HomeNieuwsMeetstation fijnstof geplaatst

Meetstation fijnstof geplaatst

Publicatiedatum: 24 dec. 2013

Op 19 december 2014 heeft DCMR Milieudienst Rijnmond in opdracht van de gemeente Alblasserdam een meetpunt voor fijnstof geplaatst in de bocht van de Dam en de Ruigenhil, om voor een langere periode fijnstof te kunnen meten. De gegevens van dit lokale meetstation dienen ter aanvulling op de landelijke rekenmodellen en metingen voor het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Op 23 december, de ochtend voor Kerst 2013, werd het meetstation, toch een beetje feestelijk, in gebruik genomen.

Meer duidelijkheid

In januari 2013 heeft de gemeenteraad haar zorgen uitgesproken over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid als gevolg van overmatige fijnstofbelasting. In de afgelopen jaren, bij de bespreking van de ‘regionale monitoringsrapportage luchtkwaliteit’, is meerdere keren aan de orde geweest dat de luchtkwaliteit niet aan de wettelijke norm voldoet. Het lokale meetstation moet zorgen voor meer duidelijkheid. 

SGP-Motie

Tijdens de gemeenteraad op 21 januari 2013 is door de SGP-fractie een motie ingediend waarin zij het college oproept de concentratie fijnstof op een aantal representatieve locaties binnen de gemeente Alblasserdam te gaan meten. Deze motie is door de raad aangenomen, waarna een inventarisatie van de mogelijkheden is gestart.

zie ook eerdere berichtgeving rondom Nedstaal / fijnstof:

http://alblasserdam.sgp.nl/Actueel/Bijdrage%20SGP-fractie%20plannen%20Nedstaal.wli#content

http://alblasserdam.sgp.nl/Actueel/Eigen%20fijnstof%20meetstation%20voor%20Alblasserdam.wli#content

http://alblasserdam.sgp.nl/Actueel/Nedstaal%20zet%20Alblasserdamse%20raad%20op%20scherp.wli#content

Rapportage

De gemeente zal de komende vier maanden de luchtkwaliteit gaan meten. In april 2014 zal de gemeente een eerste rapportage presenteren over de luchtkwaliteit. De bedoeling is om daarna ieder kwartaal een rapportage te publiceren.

Bijgaand foto's van de ingebruikname van het meetpunt voor fijnstof bij Dam/Ruigenhil afgelopen ochtend, dinsdag 24 december.