HomeNieuwsVragen rond plannen Sportpark Molenzicht

Vragen rond plannen Sportpark Molenzicht

Publicatiedatum: 11 jun. 2013

Bijdrage Jaco Brand

Op 21 mei werd in de commissie samenleving het dossier Sportpark Molenzicht behandeld e.e.a. na aanleiding van raadsinformatiebrief d.d. 12 maart 2013 welke als doel heeft de raad te informeren over de status en het vervolg proces.

De verenigingen CKC Kinderdijk en KDO hebben de handen in een geslagen om te komen tot de bouw van een nieuwe sporthal op Sportpark Molenzicht. Naast de verenigingen zal de gemeente ook van het gebouw gebruik maken als het gaat om bewegingsonderwijs. Daarnaast krijgt Woonkracht10 de mogelijkheid om enkele woningen te realiseren op de plek van het bestaande clubhuis.

De SGP in monde van Eric Boersma stelde een aantal kritische vragen. Zo is ter oren gekomen dat bewoners slecht worden ge├»nformeerd;  zijn er vraagtekens bij de locatiekeuze; is de rol van Woonkracht10 nog onduidelijk; is de SGP nog niet overtuigd over de noodzaak van een extra sporthal en de financiering van de gemeente hierin.

In verband met de te strakke planning van de vergadering werd niet de gelegenheid geboden om met de wethouder hier dieper op in te gaan. Vanuit de wethouder werd toegezegd de vragen van de SGP in een brief te zullen beantwoorden.

De later verstrekte brief geeft antwoord op veel van de gestelde vragen, echter verdienen een paar punten nog de volle aandacht welke in een volgende commissievergadering nader zullen worden besproken.