HomeNieuwsWel duurzamer, niet met windmolens

Wel duurzamer, niet met windmolens

Publicatiedatum: 17 okt. 2013

Commissie Grondgebied - 15-10-2013

Bijdrage Jan-Willem de Leeuw

Windenergie

De SGP hecht aan de vergroting van het percentage duurzame energie. Windmolens is een van de mogelijkheden om dat te doen. Voor de argumenten sluiten we aan bij de door het College genoemde.

Het is makkelijk om tegen te zijn, maar wat dan? Volgens onze fractie moeten we proberen om te participeren in windmolenparken. Weliswaar worden windmolens nog zwaar gesubsidieerd, maar de opbrengst van bijvoorbeeld zonne-energie is niet te vergelijken met die van windmolens. Andere vormen van duurzame energie opwekking moeten verder worden onderzocht (bio energie of getijden-energie).

Tegelijkertijd begrijpen we dat onze mening er niet (meer) toe doet, omdat de provincie van plan is om ons te overrulen. Wat ons betreft is dat prematuur, omdat Drechtsteden nog volop bezig is om te onderzoeken waar wel mogelijkheden zijn voor de plaatsingvan windmolens. Kan de provincie dit realiseren in haar eentje, of heeft ze ons ook daarbij nodig? Wil het college dat eens uitzoeken? In dat kader lijkt het ons ook verstandig om snelheid te maken met het onderzoek binnen Drechtsteden. 

Ombouwen oude windmolens

SGP Raadslid De Leeuw stelde nog voor de huidige molens te laten verbouwen tot energie opwekkende molens. Hij twitterde daarbij: "De commissie grondgebied in Alblasserdam praat over : kunnen we de Kinderdijkse molens niet ombouwen?"  Intussen blijkt er al één molenaar uit de regio geïnteresseerd te zijn, wellicht volgen er nog meer...

Zie ook de volgende stukken:

Raadsinformatiebrief standpuntbepaling windenergie.pdf

Bijlage 1 raadsinformatiebrief windenergie Chronologie ontwikkelingen.pdf

Bijlage II raadsinformatiebrief windenergie Onderzoekscriteria windturbines.pdf

 

Alblasserdamsnieuws.nl: "Alblasserdam te klein voor afzichtelijke windmolens"