HomePartijFractie

Fractie

J.C. Brand
J.C. Brand Fractievoorzitter jcbrand@kliksafe.nl

Portefeuilles
Lid presidium,
voorzitter commissie grondgebied

A.H. Brasser
A.H. Brasser Raadslid albert_brasser@hotmail.com

Portefeuilles
Voorzitter commissie bestuur & samenleving, Plv lid Commissie samenleving, lid Drechtraad

C. van Werkhoven
C. van Werkhoven Raadslid corne.vanwerkhoven@kliksafe.nl

Portefeuilles
Commissie bestuur, auditcommissie, auditcommissie Drechtsteden, plv lid Drechtraad

J.M. ten Hove
J.M. ten Hove Raadslid famtenhove@kliksafe.nl

Portefeuilles
Commissie samenleving,
PR / media

H.C. van Vliet
H.C. van Vliet Raadslid harrold@kliksafe.nl

Portefeuilles
Commissie grondgebied

A.J. Huisman
A.J. Huisman Burgerraadslid ajhuismansgp@gmail.com

Portefeuilles
Commissie grondgebied

A.J. van Laar
A.J. van Laar Websitebeheerder ajvanlaar@solcon.nl