HomeVerkiezingenOndernemers

Vóór gezond ondernemersklimaat

 

 

Gezond ondernemersklimaat

Alblasserdam is een dorp dat wat betreft bebouwing voor de helft bestaat uit industrieterrein. Dat illustreert het belang voor ondernemerschap in Alblasserdam, vanouds een dorp dat gekarakteriseerd is door de scheepsbouw. Anno 2017 zijn tal van bedrijven in de sectoren maritiem, logistiek, handel en ICT gevestigd in Alblasserdam. De SGP wil de werkgelegenheid versterken mede door ontwikkeling van het vrijkomende deel van het Nedstaal-terrein en het terrein naast het Containertransferium.

De SGP wil voor onze ondernemers een gezond ondernemersklimaat realiseren. De SGP doet dat door hoogwaardige bedrijventerreinen te onderhouden, adequate beveiliging te organiseren, korte lijnen en goede contacten te onderhouden met ondernemers. Alblasserdam wil de tevredenheid van ondernemers door de dienstverlening hoog houden.

De SGP wil een actief beleid om onderwijs en ondernemen in Alblasserdam te verbinden om aan te sluiten op (technische) werkgelegenheid die kenmerkend is voor deze regio. De SGP wil een actief beleid om een gevarieerd en aantrekkelijk winkelbestand voor lokale behoefte te handhaven en dat te concentreren in het Centrum en aan het Scheldeplein. Dit betekent dat we het winkelaanbod willen bestendigen en dat we de winkels willen concentreren in de huidige winkelcentra. We willen de koppeling tussen het winkelaanbod aan het Cortgene, de Dam en de Plantageweg en het Makado versterken en de locatie van de DIRK aan de Sportlaan uit de detailhandel halen. Omdat er relatief veel ouderen in de omgeving van DIRK wonen, zou een pendel- of bezorgdienst naar de winkels een alternatief kunnen zijn.

 

De SGP wil het goede voorbeeld geven door als gemeente lokale ondernemers meer kansen te bieden voor opdrachten. De SGP wil de samenwerking met de ondernemersverenigingen op dit punt intensiveren.

De SGP wil:

  • Een hoogwaardige kwaliteit en goede infrastructuur van de bedrijventerreinen bieden. Dat betekent de komende periode het uitvoeren van een reconstructie van Vinkenwaard-Zuid, onderzoek naar een rotonde op de Edisonweg/Ohmweg en het onderzoeken van de aanleg van een fietspad vanaf het viaduct A15 langs Hornbach naar de Helling.

 

  • Het intensiveren van toezicht en handhaving op het bedrijventerrein om de kwaliteit hoog te houden.

 

  • Het uitbreiden van cameratoezicht over het hele bedrijventerrein en het komen tot een integrale aanpak van buitengewoon opsporingsambtenaren, particuliere beveiliging van ondernemers en de politie.

 

  • Bij het Containertransferium vestigen van bedrijven die baat hebben bij vervoer over water bij de aan- of afvoer van goederen én de nodige werkgelegenheid toevoegen.

 

  • Het ontwikkelen van het vrijkomende deel van het Nedstaalterrein tot een bedrijventerrein waarbij de kadefaciliteiten en de ligging aan de A15 benut worden, arbeidsintensieve bedrijvigheid gevestigd wordt en de milieubelasting wordt verlaagd.
  • Het intensiveren van lijnen tussen ondernemers en contactfunctionarissen van de gemeente.
  • Intensiveren van de inkoopkalender en een smoelenboek van lokale ondernemers om lokale inkoop te bevorderen.
  • De koppeling van het winkelaanbod Makado, Dam, Plantageweg en Cortgene versterken.
  • Het creëren van een rode loper aanpak voor (startende) ondernemers zodat vergunningen, subsidies en/of kredieten snel binnen bereik liggen en makkelijk en efficiënt worden afgehandeld en/of toegekend.
  • Ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden van agrarische ondernemers.