Drs. P.J. Verheij RA

Wethouder, 1e loco-burgemeester

Peter Verheij is sinds 2010 wethouder van de gemeente Alblasserdam. Hij maakte kennis met de lokale politiek via de Jeugdgemeenteraad. Van 1996 tot en met 2001 maakte hij daar deel van uit. Van 2006 tot 2010 was hij raadslid voor de SGP en tevens regionaal vertegenwoordiger in de Drechtsteden als lid van de Drechtraad.

Wethouder Verheij is een geboren en getogen alblasserdammer. “Mijn familiewortels in Alblasserdam dateren al van rond 1800. De opa van m’n opa woonde dus al hier. Dat geeft een extra dimensie aan het besturen van ons mooie dorp, puur Alblasserdam dus”.

Na de middelbare school (het reformatorische Wartburg College in Rotterdam) studeerde hij accountancy. Hij combineerde de beroepspraktijk als accountant met de studie. De politiek bleef aan hem trekken en toen zijn politieke ambities niet langer met zijn werk te combineren waren koos hij een loopbaan bij het ministerie van Financien. “Een mooie en leerzame tijd dicht bij de Haagse politiek van alle dag. Nog mooier is het lokaal bestuur. Het is concreet, je merkt snel resultaat van je handelen. Ik geniet van het directe contact met de inwoners, dan kun je vaak iets voor mensen betekenen, soms niet’.

Wethouder Verheij staat voor goed bestuur, gezonde financiën en een sociaal gezicht. “We hebben de achterliggende jaren de financiën van de gemeente weer in gezond vaarwater gebracht.  Tegelijkertijd is er ruimte ontstaan voor een bestuurlijk vernieuwende aanpak. Sinds 2014 noemen we dat  “Samen doen”. Inwoner en bestuur ieder vanuit een eigen rol kan een steentje bijdragen aan ons mooie dorp. Het is steeds weer hartverwarmend om te zien dat de sociale verbanden in Alblasserdam hecht zijn en mensen echt voor elkaar klaar willen staan. Juist aan kwetsbare mensen die dat minder ervaren wil de gemeente Alblasserdam  extra aandacht geven.”

Hoofdthema’s in zijn portefeuille zijn economie, arbeidsmarkt en bouwprojecten. Bij wonen draait het om het realiseren van de woningbouwprojecten Waterhoven, Meander van Souburgh en Hof en Singel.”Het is mooi wonen in Alblasserdam. . Alblasserdam combineert sowieso goede stedelijke voorzieningen (scholen, winkels, zwembad, landvast), sterke sociale verbanden (verenigingen, kerken, vrijwilligers) met de vrije natuur (werelderfgoed Kinderdijk, polderlandschap Alblasserwaard). Dat is een unieke mix voor een goed woonmilieu. Binnen een minuut of 10 sta je vanaf iedere plek in ons dorp op de uitkijk over het weidse polderlandschap. Ook in Alblasserdam kennen we groene parels zoals Bos Rijkee, Park Huis te Kinderdijk en het Lammetjeswiel. En met de waterbus ben je in korte tijd in de binnenstad van Dordrecht of hartje Rotterdam”.

Wethouder Verheij is dankbaar voor de ontwikkeling van Alblasserdam zoals die zichtbaar is. “Alblasserdam heeft zich in 10 jaar tijd enorm ontwikkeld. Balanceerde de gemeente in 2007 op de rand van herindeling, financiële tekorten en bestuurlijk – organisatorische problemen, tien jaar na dato is Alblasserdam te typeren als een zelfbewuste, (financieel) gezonde en inspirerende gemeente. Samen doen! heeft zich ontwikkeld tot het leidende motto, medewerkers hebben met passie en lef hun en onze ontwikkeling opgepakt. In de regio Drechtsteden speelt Alblasserdam een zelfbewuste rol op ambtelijk en bestuurlijk niveau.”

Heb je een vraag aan of wil je iets bespreken met wethouder Verheij? je kunt hem bellen via 078 7706013 of mailen naar p.j.verheij@alblasserdam.nl

{snippets_88}

Terug naar overzicht