Vóór een veilig Alblasserdam

 

Veiligheid is voor Alblasserdam blijvend een thema. Er gebeuren hier veel zaken, mooie en goede, maar ook minder fraaie die de inwoners soms zelfs het gevoel van veiligheid ontneemt. Burgers willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid. De cijfers geven een redelijk positief beeld over de veiligheidssituatie in Alblasserdam, maar er is een kloof tussen deze cijfers en de beleving van de gemiddelde Alblasserdammer. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van veiligheid. Toch staat de gemeente daarin niet alleen. Ook corporaties, instellingen, ondernemers en burgers zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. De SGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Samen met partners en vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden verbeterd.

Voor de SGP zijn de volgende thema's belangrijk:

 • Maatregelen om overlastgevende hangjongeren, vernielingen en criminaliteit te verminderen.
 • Zuinig zijn op onze wijkagent, die het beste op de hoogte is van wat er in de wijk gebeurt.
 • Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving.
 • Het gemeentebestuur dient daadkracht uit te stralen in haar communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners worden niet getolereerd.
 • Op de be
  drijventerreinen voortdurend aandacht voor veiligheid, camerabewaking hier verder uitbreiden.
 • Terugkeer van suswachters in de uitgaansgebieden.
 • Hogere dekkingsgraad WhatsApp groepen, bordjes bij de ingang van de wijken.
 • Matiging alcoholgebruik onder jongeren middels voorlichting en handhaving, strikter toezicht door horecaondernemers.
 • Ook in de horeca naleving van de zondagsrust.
 • Wanneer het gaat om jongeren uit probleemsituaties is extra inzet nodig op preventieve maatregelen en extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problematiek
 • Verbeterde toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, slechthorenden en slechtzienden, zowel voor openbare gebouwen als gemeentelijke informatie.
 • Brandveiligheid middels goede blusvoorzieningen op bedrijventerreinen en aandacht voor (voldoende) brandweervrijwilligers.
 • Verkeersveiligheid verdient in en rond Alblasserdam de aandacht: aanpak gevaarlijke kruispunten.

 

 

Lees hier meer over veiligheid in Alblasserdam: 

https://www.alblasserdam.nl/actueel/nieuwsarchief/august-2015/hoe-veilig-is-onze-gemeente 

http://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2017/10/24/onderzoek-naar-uitbreiding-camerabeveiliging-op-industrieterrein-in-alblasserdam/