21 september 2016

Aandacht gevraagd voor 'rellen'

 

Voorzitter, graag willen wij als SGP-fractie uw aandacht vragen voor het nieuwsbericht waarmee we na achterliggend weekeinde werden geconfronteerd. Helemaal verrast waren we niet, het was immer niet voor het eerst dat een Havenfestival op deze manier werd beëindigd. Wel heeft het ons zeer teleurgesteld dat een verder zo goed georganiseerd en verlopen evenementenweek op deze wijze moest worden afgesloten met vernieling, openlijk geweld, belediging en opruiing. Sterker nog, het gaat de SGP-fractie oprecht aan het hart dat hiermee de orde en rust in de middernachtelijke uren, tot zelfs in de vroege zondagmorgen toe, zo werden verstoord. Waar wij zeer hechten aan de zondag als Gods dag, als rustdag, werd deze nu ruw verstoord. Hierbij was optreden van de Politie noodzakelijk zoals we dat kennen van uit de hand gelopen straatrellen, Alblasserdam onwaardig!


Voorzitter, ook al is dit niet echt 'iets nieuws' in onze gemeente, het kan toch niet zo zijn dat we het tolereren dat Alblasserdam elk jaar met de jaarwisseling, met luilak en met het havenfestival dé trekpleister in de regio word of blijft waar jongeren kunnen komen rellen. Graag zouden we dit zien genezen, veel liever nog worden voorkomen. Niet in alles heeft het gemeentebestuur de hand, daar hebben wij begrip voor. Onze eerste gedachten waren ook: waar zijn de ouders, zeker van de minderjarigen die daar ook klappen opliepen? Daar ligt wat ons betreft ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Wel willen we u als portefeuillehouder de volgende vragen stellen:

  • kunt u ons een feitenrelaas aanleveren van wat er de bewuste nacht van zaterdag 17 op zondag 18 september gebeurde?
  • kunt u nav dit feitenrelaas een evaluatie toevoegen met daarin verwerkt hoe beheersbaar dergelijke afloop van het evenement te houden is?
  • hoe verhouden zich de ongeregeldheden tot andere activiteiten die avond, zoals het vuurwerk en optredens op het Raadhuisplein en in Landvast?
  • er was veel alcohol in het spel, welke afspraken waren er met de horeca die avond? in welke mate respecteert de horeca ook de gestelde sluitingstijden? Moeten deze afspraken misschien strakker worden gehandhaafd? We lazen o.a. over ongeregeldheden ver na sluitingstijd!
  • is er al inzicht in de extra kosten die deze ongeregeldheden de gemeente zullen opleveren.

Graag zouden wij van de burgemeester een schriftelijk antwoord ontvangen op de gestelde vragen, zodat we dit in een volgende commissieronde uitgebreider kunnen evalueren. Tot zover onze inbreng op de actualiteiten.