3 oktober 2017

Aandelen Eneco: houden of verkopen?

 

Het voelt als kostbaar tafelzilver, het aandeel dat Alblasserdam in Eneco heeft. Als een mes dat aan twee kanten snijdt. We ontvangen er rente-inkomsten door die gunstig zijn voor de Alblasserdamse kas én we hebben het aandeel achter de hand voor het geval er magere jaren aanbreken. Vanwege actuele veranderingen ten gevolge van de splitsing van Eneco en Stedin komen we voor een dilemma te staan: moet Alblasserdam haar aandeel aanhouden of verkopen? Besluiten tot aanhouden lijkt voor de hand te liggen, maar als we de voor- en nadelen van beide opties tegen het licht houden, kiest de SGP uiteindelijk toch voor verkoop van het aandeel. We zoomen in op een veranderd Eneco van overheidsbedrijf in commercieel bedrijf en nemen de punten zeggingskracht, werkgelegenheid, duurzaamheid en financiën in overweging.

Overheidsbedrijf

In het verleden was het voor energiebedrijven verplicht in overheidshanden te blijven. Dit werd vormgegeven door aandelen te verkopen aan lokale overheden. Zo had, naast Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en veel andere plaatsen in onze omgeving, ook Alblasserdam een aandeel in Eneco gekocht. Met de hierboven genoemde bijbehorende voordelen die de aankoop met zich meebracht.

Commercieel bedrijf

Recent is Eneco gesplitst in Eneco en Stedin. Hierdoor is Eneco geen overheidsbedrijf meer, waardoor de verplichting tot een overheidsvinger in de pap, vervalt. Eneco is na de afsplitsing een commercieel bedrijf gebleken dat financieel goed loopt. Het valt op dat Eneco zijn pijlen sterk richt op duurzaamheid en zijn grenzen verlegt naar het buitenland.

Zeggingskracht

Deze verschuiving bij Eneco is merkbaar bij ons als aandeelhouder. Aandeelhouders hebben weinig zeggingskracht als het gaat over het beleid van Eneco. Uit berichtgevingen van Eneco maken wij op dat zij meer focussen op een duurzame aandeelhouder dan een aandeelhouder die constructieve input voor het lokaal publieke belang levert. Nu het erop lijkt dat grote aandeelhouders als Rotterdam en Den Haag hun aandelen in Eneco van de hand doen, wordt het voordeel van de zeggingskracht van Alblasserdam wel heel klein. Hierdoor ervaart de SGP dat het blijvende aandeel in Stedin voldoende is om de zorgplicht van goede energievoorzieningen voor onze burgers te waarborgen.

Werkgelegenheid

De kans dat er bij Eneco banen op de tocht komen als aandelen verkocht worden, lijkt klein te zijn vanwege de sterke commerciële en financiële positie die het bedrijf momenteel heeft. Daarnaast biedt het aanhouden van het aandeel ook geen garantie dat de werkgelegenheid gelijk blijft.

Duurzaamheid

Naar ons gevoel heeft Eneco duurzaamheid in de genen zitten. Dat is niet afhankelijk van beïnvloeding van aandeelhouders, maar een sterke eigenschap van Eneco zelf. Zowel aanhouden of verkopen van ons aandeel in Eneco zal hun visie op duurzaamheid -ook gezien de geringe zeggingskracht- niet beïnvloeden.

Financiën

Als we het aandeel verkopen, missen we de rente-inkomsten. Maar we ontvangen wel in één keer een aanzienlijk bedrag. De SGP wil ervoor waken dit bedrag niet direct te gebruiken voor nieuwe investeringen, maar om de schuld te verlagen. Daarnaast wil de SGP goede voorwaarden stellen voor een structurele bijstelling van de netto schuldquote en de debt-ratio zodat de schuldpositie niet zomaar terug zal keren op haar oorspronkelijke stand. Met een structureel lagere schuld en de blijvende rente-inkomsten vanuit ons aandeel in Stedin, moet dit op de lange termijn een gunstige uitwerking hebben op de financiële positie van Alblasserdam.

Alle overwegingen naast elkaar gelegd, zien wij als SGP de voordelen voor het aanhouden van het aandeel in het niet vallen bij de positieve vooruitzichten die het verkopen van het aandeel biedt.