8 juli 2021

Afscheid Peter Verheij

Beste Peter,

Vanavond nemen we als raad afscheid van een bestuurder die zich 14 jaar heeft ingezet voor de belangen van Alblasserdam. Dat begon als voorzitter van de SGPJ Alblasserdam, vervolgens 3,5 jaar raadslid om daarna de overstap te maken naar het college. Als jonge wethouder viel je al snel op én je kennis op het gebied van financiën hebben er mede voor gezorgd dat Alblasserdam opklom uit een benarde financiële situatie. Die portefeuille, met de jaarlijks terugkerende chocolade munten, heb je daarna ook niet meer losgelaten, collega’s wisten: dit ligt bij Peter in vertrouwde handen.

Met deze slogan ‘in vertrouwde handen’ zijn we ook de verkiezingen van 2014 in gegaan én met succes. Als geboren en getogen Alblasserdammer mocht je weer een periode dienen waarbij je verdiensten voor de regio óók niet onopgemerkt bleven. Binnen de Alblasserdamse grenzen maakte je je hart voor een gezond ondernemersklimaat; doorontwikkeling SMILE, gaf je sturing aan vele ruimtelijke projecten én ging je lastige onderwerpen (zoals renovatie van het gemeentehuis) niet uit de weg óók wanneer deze stuitte op weerstand vanuit de raad en samenleving. Je deed dingen omdat je er in geloofde. Dat maakte je ook vast beraden in dossiers, was je lastig van je plek te krijgen en moesten we als raad echt met goede argumenten komen om de koers iets te verleggen.

Richting de verkiezingen van 2018 liet je duidelijk je strategische kant zien. Je drive voor behoud van het dorpskarakter ging regelmatig gepaard met de uitspraak: ‘geen stadse fratsen’. Met het SGP kwartet onder de arm stond je als enige met een oranje banner op het podium waarna vervolgens alle persfoto’s oranje kleurde. Dit alles werkte mee in een mooie verkiezingsuitslag waarna jij opnieuw het voortouw nam als formateur, je in een hoog tempo een programma afwerkte wat uiteindelijk zorgde voor een nieuwe periode met de CDA- en PvdA fractie. Dit werd voor ons beide een andere periode. Mede door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen deden zich vraagstukken voor waar we moeite mee hadden en we ons vaker af ging vragen: tot waar rijkt onze bestuurlijke verantwoordelijkheid, tot waar rijkt de bestuurlijke samenwerking.

Mei jl. was daar het moment dat we na een aantal ‘komma’s’ een ‘punt’ moesten zetten achter de 11 jarige samenwerking. Een zeer pijnlijk besluit welke we in goed overleg gezamenlijk hebben genomen met als gevolg dat jij kort daarna ook besloten heb je functie ter beschikking te stellen. Vanavond nemen we dan ook afscheid van een zeer gewaardeerde wethouder. Waardering is echt op z’n plaats, terecht dat de Drechtraad daar dinsdag op een mooie manier invulling aan heeft gegeven.

Nu is het jouw niet om de ‘dukaten’ te doen. Wetend dat de Heere God jouw het vermogen en de gezondheid heeft gegeven om je verdienstelijk te kunnen maken voor ons mooie Damdorp. Vanuit die wetenschap mag je nu ook tot steun zijn voor je vrouw, je gezin. Want jullie staan aan de vooravond van een ingrijpende operatie waarbij wij jullie alleen maar Gods nabijheid en zegen kunnen toewensen en bidden.

Peter, namens de SGP-fractie willen we jouw bedanken voor het vele werk wat je in de achterliggende jaren heb mogen verrichten. De fractie gaat je in meerder opzichten missen. Je principiële inbreng, je parate kennis, de wijze waarop je kritiek pareerde, maar bij wijlen ook je humor. Aan het begin van onze samenwerking heb je ons regelmatig moeten corrigeren dat we niet te maken hebben met burgers, want die koop je bij de McDonalds, maar met inwoners.

Tot slot willen we Berthe en de kinderen bedanken. Jouw man en jullie vader was vaak afwezig, héél vaak afwezig. Dat heeft ook heel veel van jullie gevraagd. Dank wat jullie voor Peter en de SGP hebben betekend.

Jaco Brand, fractievoorzitter