9 juni 2018

Afscheidssymposium Jan-Willem de Leeuw

SGP Alblasserdam organiseert woensdag 13 juni 2018 een avond waarin afscheid wordt genomen van oud-fractievoorzitter B.W. (Jan-Willem) de Leeuw.

Thema van de avond is ‘In de poort…. De plaats tussen binnen en buiten’. De Leeuw zal in zijn lezing ingaan op de functie van de politiek: de oudsten van een stad zaten in een poort. Ook gaat hij in op de rol van het onderwijs: de school als poort tussen zuil en samenleving. De Leeuw is in het dagelijks leven bestuurder in het primair onderwijs. Hij was van 2002 tot en met 2018 actief voor de SGP in Alblasserdam.

De tweede lezing wordt verzorgd door S.M. (Steef) de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Hij zal ingaan om de leefwereld van jongeren en hoe hen te kunnen vormen.

De avond begint om 19.45 uur in het gebouw van de Gereformeerde Gemeente, Plantageweg 172 te Alblasserdam.