28 maart 2018

Afscheidswoord Jaco Brand aan scheidend fractievoorzitter Jan-Willem de Leeuw

 

Beste Jan-Willem,

Vanavond neem je officieel afscheid. Na een periode van 16 jaar in deze gemeente waarvan 4 jaar als burgerraadslid - 8 jaar als raadslid en de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. 16 jaar is een lange periode, toch? Stel je plaatst het in het perspectief van collega Bert Staat uit Dordrecht, bijna 30 jaar, dan valt het nog wel mee. Wanneer je het echter plaatst vanuit mijn perspectief, nog maar 4 jaar onderweg, ja dan is 16 jaar een hele periode.

Je afscheid heb je 4 jaar geleden al aangekondigd. Richting de fractie ben je er altijd duidelijk in geweest: 'Jongens, dit wordt m'n laatste periode'. Dat heeft ons  geholpen om alvast vroegtijdig na te denken over jouw opvolging. Dat ik je vanavond als toekomstige fractievoorzitter mag toespreken voelt wel als een kleine eer.

Jan-Willem, als fractie zijn we je dankbaar in vele dingen. Je hebt 16 jaar met veel inzet, betrokkenheid en passie je ambt mogen uitvoeren, voor onze partij maar belangrijker nog; voor onze Alblasserdammers. Altijd in de afhankelijkheid van de Heere God. We zijn je dankbaar voor de wijze waarop je leiding hebt mogen geven aan onze fractie . Je gaf ons het vertrouwen en alle ruimte om dossiers op onze eigen wijze in te brengen in commissie en-/raad. Zonder daarbij iets uit het oog te verliezen. Dat heeft ons doen uitgroeien tot zelfstandige en zelfverzekerde raadsleden.  Eigenschappen die niet elke 'manager' heeft. Ik moet daarbij denken aan onze oud gemeentesecretaris Rianne van den Berg die bij haar afscheid ook aangaf dat werknemers pas echt tot bloei komen als je ze de ruimte en het vertrouwen geeft. Dat was ook jouw werkwijze Jan-Willem.

Naast dankbaarheid gaan we je ook missen. Je persoonlijkheid in de fractie. Je rol als voorzitter in de commissies. Je gaf mensen de ruimte maar was tegelijkertijd streng op procedures en inhoud. Je stijl van debatteren in de raad en in het bijzonder tijdens de belangrijke momenten zoals de algemene beschouwingen. Scherp, doordacht, weloverwogen en altijd beducht op onverwachte situaties waar je op een voortreffelijke wijze op in speelde. Soms misschien wat impulsief, maar nooit roekeloos. We gaan je humor missen. Je daverende lach tijdens de debatten.  We gaan je missen, je betrokkenheid waarbij ik ook terug denkt aan de fase rond juni 2015. Mijn persoonlijke terugval. We hebben samen opnieuw de route uitgestippeld en prioritering aangegeven, een belangrijk leermoment waar ik tot op de dag van vandaag profijt van hebt. Je neemt afscheid echter zullen wij elkaar nog wel vaker treffen daar je hebt aangegeven dat je beschikbaar bent voor vraag en antwoord.

Na vanavond ontstaat er meer ruimte in jouw agenda waar jouw vrouw Adriana heel blij mee zal zijn. Onlangs gaf je aan dat deze ruimte nog niet is opgevuld. Mag ik je een tip geven?

Die ruimte hoeft niet ingevuld te worden met allerlei activiteiten buiten de deur. Als algemeen directeur van 6 basisscholen heb je het al druk genoeg. En je werkzaamheden als raadslid hebben al veel tijd opgeslokt. Tijdens de algemene beschouwingen haalde je vaak ons 'kompas' ons 'richtsnoer' aan, neem nu vooral daar de tijd voor, voor bezinning, meditatie en je gezin. Mag ik je tot slot toewensen wat geschreven staat in Spreuken 3 vers 5 en 6: 'Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken.

Jan Willem, het ga je goed.