6 december 2017

Bijdrage GENX-vervuiling en stand van zaken PFOA

Bijdrage commissie Grondgebied - Jaco Brand

Voorzitter, goed dat we als raad vanavond geïnformeerd worden, want er bestaat over dit onderwerp veel onduidelijkheid wat zich door vertaald naar onze inwoners en ondernemend Drechtsteden.


Zomaar enkele voorbeelden van kort geleden:

Binnenlands bestuur 2 december 2017: GenX-vervuiling treft vele tientallen tuinders en gezinnen waaronder in Werkendam. Niet alleen het drinkwater is vervuild, ook de grond. Vervuilde grond, waaronder ook van particulieren, mag niet meer worden afgevoerd.

Volkskrant 4 december 2017: zes keer giftige stof gelekt uit Dordtse chemiefabriek, provincie doet aangifte.

Voorzitter, de Dordtse teflonfabriek, Chemours, is te veel in het nieuws. En helaas niet met positieve berichten. Elke week komen er weer nieuwe verontrustende berichten tot ons. Wanneer stopt dit en wanneer komt OZHZ / De Provincie / de overheid nu echt in actie? Dan doel ik niet op ‘De Provincie Zuid-Holland heeft aangifte gedaan en kan mogelijk een dwangsom opleggen’. Voorzitter, wat is dit toch voor flauwe kul? Chemours gaat ondertussen door met uitstoten / lozen van GenX / vergroot het probleem en onze inwoners / BV Drechtsteden worden er nu mee opgezadeld. Vraag aan de wethouder, begrijpt de wethouder onze frustratie / gevoelens en kan de wethouder ook aangegeven of er concrete acties richting Chemours gaande zijn?

Voorzitter, bovenstaand zorgt voor veel onbegrip en onduidelijkheid. Onduidelijkheid over aangetroffen PFOA in de grond, onduidelijke communicatie (op de site van het RIVM staat meer info dan op de site van OZHZ en alle betrokken zijn nog steeds niet geïnformeerd), onduidelijkheid over de normen (goed dat gemeente zelf initiatief neemt maar kunnen we daar ook concreet iets mee, vraag aan de wethouder?), onduidelijkheid over de afgekondigde maatregel van OZHZ zonder te beseffen wat dit voor consequenties heeft voor inwoners en bedrijfsleven.

1 voorbeeld ter illustratie: grond Bochane zwaar vervuild. Kon voorheen worden afgevoerd. Nu niet meer omdat PFOA is aangetroffen (ver onder de het risicoprofiel) en niet meer afgevoerd mag worden. Gevolg: opslag in containers.

Vraag aan de wethouder, of hij ook erkent dat de communicatie richting inwoners / bedrijfsleven versnipperd, onvolledig en niet adequaat is? Zo ja, wat de wethouder hier aan gaat doen?

Deze week bereikte ons het bericht dat gemeente Dordrecht werk ging maken van een tijdelijke depot. Gisteren bereikte ons het positieve nieuws dat onze Staatssecretaris gemeentes oproepen om zo snel mogelijk werk te maken van een stortplaats. Daarbij wijst zij ook op de verantwoordelijkheid die gemeentes hierin hebben. Voorzitter, wat is hiervan de status?

Voorzitter, tot slot, wat zijn de consequenties voor onze lopende grondexploitaties?