15 april 2015

Bijdrage 'Nota Verbonden Partijen'

Voorzitter, voor ons ligt de langverwachte nota Verbonden Partijen. Het onderwerp zelf is reeds ingeleid en besproken tijdens een werkbijeenkomst. De heer van Vugt gaf onder andere  aan dat we als gemeente met deze nota vooruitlopen op veel andere gemeenten. Dit is zeker een compliment waard!

In deze update wordt onder andere duidelijk beschreven wat verbonden partijen zijn en welke risico’s elke vorm met zich meebrengt. Ook wordt ingegaan op de rollen van het college, de raad en het ambtelijk apparaat. Ten slotte wordt duidelijk in beeld gebracht hoe elke verbonden partij wordt geclassificeerd qua risico’s.

Vanuit Alblasserdam wordt deelgenomen aan een verbonden partij vanwege de efficiency, kwaliteit en continuïteit. Verder heeft de verbonden partij vaak meer specifieke kennis in huis dan de gemeente op eigen kracht zou hebben. Ook zou een (grote) verbonden partij vanwege de grotere effectiviteit en bestuurlijke kracht sneller nieuwe activiteiten kunnen oppakken.

Dat het werken met verbonden partijen niet altijd goed gaat is bekend. Denk maar aan de Dienst Gezondheid en Jeugd. Vraag daar blijft waarom het zover heeft kunnen komen? Denkt de wethouder dat met het instrumentarium in de huidige nota de kans kleiner is dat dit nogmaals gebeurd? Kortom zijn we als gemeente professioneler geworden zodat we eerder zien als zaken bij een verbonden partij niet lopen? Nogmaals, hebben we daar met deze nota meer vertrouwen in?

Dezelfde dienst in ogenschouw nemend zien we dat de invloed van Alblasserdam klein is, volgens mij is onze stemkracht rond de 3%. Dit betekent dat we weinig invloed hebben op de organisatie. Onze stem wordt gehoord in het algemeen bestuur, goede punten  zullen zeker worden overgenomen, maar als het op stemmen aankomst trekken we aan een heel kort eindje. Moet dit punt niet explicieter in de nota terugkomen?

Verder viel het mij op dat er nog veel mensen bezig zijn met verbonden partijen. Vroeger hadden we een aantal ambtenaren die verantwoordelijk waren voor zeg het verlenen van vergunningen. Nu is er een overleg tussen wethouders, tussen ambtenaren van de gemeenten (het zogenaamde kernteam) en er is een dagelijks bestuur (directie) aangesteld en dezelfde ambtenaren doen nu het werk onder de paraplu van de verbonden partij. We zien zeker de voordelen van verbonden partijen in, maar roepen het college wel op te zorgen dat alles efficiënt blijft verlopen.      

Tenslotte werken we het bepalen van de risico’s met financiële en bestuurlijke risico’s. Bij bestuurlijke risico’s lijkt het te gaan, aldus de nota, om welwillendheid, leiderschap, integriteit en vertrouwen. Helemaal mee eens. Als fractie zien we deze punten echter niet duidelijk terugkomen in de 7 vragen die beantwoord moeten worden. Kan de wethouder dus toelichten hoe deze kernbegrippen terugkomen in de analyse?