10 februari 2015

Bijdrage onderzoek toetreding Hardinxveld-Giessendam tot Drechtsteden

Voorzitter, meermalen is gebleken dat we de Drechtsteden zeker kunnen zien als een succesvolle samenwerking, zeker ook vanuit Alblasserdams perspectief. Het is goed om andere gemeenten in dit succes te laten meedelen, dit moet dan wel zorgvuldig gebeuren. Het Drechtsteden concept moet immers succesvol blijven.

Bij dit voorstel moeten we instemmen met een onderzoek tot toelating, en instemmen met een concept brief. Uit de brief willen we met instemming de volgende zaken benadrukken:

  1. Er een uitgebreide oriëntatie en grondig onderzoek  nodig is.
  2. In alle openheid en redelijkheid kijken naar de mate en omvang van de deelname van de gemeente Hardinxveld. Wat onze fractie betreft is zorgvuldigheid hier belangrijk en moeten naast de kernregelingen (RMJP) zeker geen zaken opgedrongen worden.
  3. Hardinxveld krijgt een gelijkwaardige plaats binnen de Drechtsteden en geen inkooprelatie.

Vraag aan de wethouder:

  1. In de brief van de Drechtsteden staat een besliskader. Hier heeft men het ook over effecten voor het bestuursmodel. Valt het Drechtstedenbestuur hier ook onder?

Antwoord:

Ja, de samenstelling van het Drechtstedenbestuur valt ook hieronder.

Vraag aan de burgemeester van Hardinxveld-Giessendam:

  1. In uw betoog gaf u aan dat de Drechtsteden een logische stap zijn voor Hardinxveld-Giessendam. Waarom heeft u dan zo laat voor deze optie gekozen, zijn er bepaalde groepen tegen toetreding?

Antwoord:

Vanuit historisch perspectief heeft Hardinxveld-Giessendam eerst naar andere opties gekeken. Dit proces is een proces van voortschrijdend inzicht.