14 november 2017

Bijdrage restauratie Molen Souburgh

 
Voorzitter, mijn vier jaar als raadslid zitten er weer bijna op. En elk jaar hebben we wel een keer gesproken over onze overbekende molen in polder Souburgh, de Souburghse molen. 
 
In veel dossiers hebben we het over 'samen doen' en welke mooie resultaten daaruit voort kunnen komen. Dat kunnen we over dit dossier niet zeggen. Er is veel 'gedraaid'. En van echte samenwerking was veelal geen sprake. Dan was dhr. Broere eigenaar van de molen, dan de gemeente, dan de Simav, dan de gemeente of toch weer de Simav? Verwarring. En wat te denken van de oeverloze discussie over draai- of maalvaardig. Voorzitter, onze inwoners begrijpen er inmiddels niets meer en vragen zich af we niet een 'klap van de molen' hebben gekregen daar we voornemens zijn om zo'n 750.000 euro uit te geven aan een molen! Hoe gaan we dat uitleggen, voorzitter.
 
Laat ik eens 2 argumenten noemen:
 
1. We hebben een afspraak met de Provincie. Om Waterhoven te kunnen ontwikkelen zijn we nu eenmaal de deal aangegaan dat wij als gemeente de molen zouden herstellen. En afspraak is afspraak!
 
2. De grote historische waarde. Een object gebouwd rond 1860 omringd door een rijke historie.
 
Voorzitter, wat onze fractie betreft 2 belangrijke argumenten om vanavond in te kunnen stemmen met het voorliggende voorstel. Verantwoordelijkheid nemen en cultuurhistorische waarde. Dan moet je soms door de zure appel heen bijten, kijkend naar het bijbehorende krediet, wetend dat we ook 150.000 euro aan subsidie hebben laten liggen.
 
Aan het begin van mijn bijdrage had ik het over 'onze molen'. Maar wordt dat ook door onze inwoners zo ervaren? Kijk alleen maar naar het punt toegankelijkheid. De molen is niet direct toegankelijk vanaf de openbare weg; bereikbaar via een pad, niet behorend bij de molen; en zal op termijn 1x per maand toegankelijk zijn voor het publiek. Voorzitter, dit moet toch te veranderen zijn.
 
Ander punt, educatie, reeds eerder benoemd door onze fractie. Het zou toch fantastisch zijn als we het basisonderwijs hierbij betrekken of juist het beroepsonderwijs door bijvoorbeeld het aanbieden van stageplekken?
 
Voorzitter, over deze twee punten zal onze fractie een motie indienen, welke ik aan u zal voorlezen.
 
Voorlezen motie.
 
Tot slot, er is al veel gesproken, laten we nu maar eens aan de slag gaan!
 
J.C. Brand