30 september 2015

Bijdrage 'Uitbreiding Het Kompas'

Mede gelet op het artikel op Alblasserdamsnieuws is het goed om ook het SGP standpunt met u te delen. Hieronder volgt onze raadsbijdrage van 22 september.


Kompas


Voorzitter, voor ons ligt het besluit om € 226.000 vrij te maken voor het uitbreiden van Het Kompas. 


Vooraf moet het ons van het hart dat de discussie in de commissie niet de kwaliteit in zich had die het had moeten hebben, grotendeels door een niet goed gefundeerd voorstel. Teveel werd aangesloten bij de wens van Het Kompas en te weinig bij de juridische verplichtingen vanuit de (toekomstige) verordening. Wij zijn dan ook blij dat het huidige, aangepaste, voorstel dit wel doet. Hierin is duidelijk verwoord wat de officiële strekking is van de vraag van het schoolbestuur van Het Kompas.


De vraag voor 40 m2 uitbreiding doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het gaat om de vraag op welke uitbreiding de school recht heeft. Duidelijk is nu geworden dat de school volgens de richtlijnen van de VNG die wij gaan implementeren, maar die voor alle andere gemeenten al jarenlang een verordening zijn, er recht bestaat op uitbreiding.

Het Kompas heeft recht op uitbreiding van 106 m2. Daarvoor krijgt Het Kompas 

€ 210.800. Dit is een standaard bedrag dat voor alle scholen geldt. De wethouder stelt voor om, vanwege specifieke omstandigheden, zo’n € 15.000 extra te verlenen. Dat extra bedrag krijgt onze instemming.


Wat Het Kompas met dat bedrag doet, is niet onze verantwoordelijkheid. Wat onze fractie betreft, en dat is conform de inhoud van de nieuwe verordening, gaat de gemeente ervan uit dat die 106 m2 daadwerkelijk is gerealiseerd. Kan de wethouder dit bevestigen? Als Het Kompas daarvan al 25 m2 van gerealiseerd heeft en hier numaar 40 m2 mee realiseert, zorgt het schoolbestuur er zelf voor dat de school 40 m2 aan nieuwbouw misloopt! Dat is niet aan de gemeente, maar aan het schoolbestuur!


Volgens deze redenering kunnen we instemmen met dit voorstel. Het eigenlijke besluit hierin is dat we standaard krediet voteren en eenmalig € 15.000 meer uitgeven aan dit schoolbestuur dan wettelijk nodig vanwege de lastige situatie als het om het verbouwen gaat.

 

Wel hebben we nog een goedbedoeld advies aan het schoolbestuur. Nu u weet dat u van dit geld eigenlijk nog (106 minus 25 =) 81 m2 moet realiseren, zou onze fractie het advies willen geven om nogmaals goed te kijken naar extra uitbreidingsmogelijkheden. 40 m2 extra is een heleboel ruimte die u nu structureel misloopt. Het lijkt in onze ogen erg inefficiënt om deze 40 m2 te laten liggen die u er nooit meer bijkrijgt, omdat de gemeente voortaan met die 40 m2 extra rekent.