23 februari 2016

Bijeenkomst Centrumvisie

Beste lezer,

Hierbij een uitnodiging omdat wij, de SGP-fractie, uw inbreng nodig hebben. Het betreft een onderwerp dat ook úw leefomgeving aangaat! De gemeente Alblasserdam is bezig met het opstellen van een centrumvisie: hoe willen wij het centrum van ons mooie dorp klaarmaken voor de komende 20 jaar?

Graag horen wij ook van u als lid van de SGP kiesvereniging wat voor u van belang is voor de ontwikkelingen in en rond het centrum. Daarbij moet gedacht worden aan o.a. het Raadhuisplein, Havenstraat, Cortgene en aangelegen gebieden.

Hartelijk welkom op 23 februari vanaf 19.30 in de inspiratieruimte van het gemeentehuis. Onze fractieleden staan klaar om u te informeren over de plannen en met u in gesprek te gaan over uw visie, wensen en suggesties hierop.

Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn deze achterban-bijeenkomst te bezoeken, ontvangen wij uw reactie graag alsnog via onze website:

http://alblasserdam.sgp.nl/centrumvisie

Met vriendelijke groet,

SGP Alblasserdam