14 november 2014

Blik op de raad - Begroting 2015

Klaroen.nl  -  14 oktober 2014

Bijdrage Jan-Willem de Leeuw

Begroting 2015

Vorige week passeerde de Begroting 2015 de raad. Voor ons lag een goede, sluitende begroting die aansloot op de samenlevingsagenda en die haar verder invulde. Verder was er een burgerbegroting gemaakt. Dat vond de SGP fractie een compliment waard!

We vroegen aandacht voor de decentralisaties: zorg dat mensen weten waar ze moeten zijn en houd in de gaten waar het mis dreigt te gaan. We riepen op om het centrumplan goed op elkaar af te stemmen, ook al lopen de ontwikkelingen soms niet netjes na elkaar. We vonden dat het college bij duurzaamheid nog concreter mocht worden, zeker richting 2016. Als laatste vonden we het belangrijk om de risico’s en de zeggenschap goed in de gaten te houden bij alle samenwerkingsverbanden.

We wensen het college voor het komende jaar Gods Zegen toe bij al hun werk.