18 november 2015

Blik op de raad: Begroting 2016

Begroting 2016

Op 10 november werd de Begroting 2016 behandeld. In juni hebben we al algemene beschouwingen gehouden. Toen vond een raadsmeerderheid dat de bezuinigingen op de buitenruimte ten einde moesten zijn en dat geld ook gevonden kon worden in temporiseren van ambities. Het college heeft naar het eerste geluisterd en het tweede was niet erg nodig, omdat op andere plaatsen geld gevonden was. We hebben zelfs geld om nieuw beleid uit de Samenlevingsagenda uit te voeren.

Onze fractie staat positief tegenover deze Begroting. We vinden dat het college er in is geslaagd een kwalitatief goede Begroting neer te leggen die over de komende jaren structureel sluitend is. Dat is een compliment waard!

We wensen het college en de raad voor de uitvoering van deze Begroting Gods Zegen toe.