6 juli 2017

Blik op de raad: Een blik op 2018 en verder

Door: Jan-Willem de Leeuw

Tijdens mijn laatste algemene beschouwingen ben ik begonnen met een relativering: we kunnen geen van allen in de toekomst kijken en doen het wat dat betreft op de tast (zie https://alblasserdam.sgp.nl/actueel/algemene-beschouwingen-2017/6921).

Daarna ben ik ingegaan op een aantal thema’s voor ons dorp. We wilden graag pilotprojecten voor preventieve zorg en ondersteuning van mantelzorg. Eerder ingezette hulp geeft vaak minder zware hulp later. De wethouder komt in het najaar met een plan voor deze pilots. Ideeën vanuit het dorp zijn wat ons betreft daarbij welkom!

Daarnaast vroegen we de burgemeester om de sluitingstijd niet te verruimen als er gedoe is op de Dam, maar cafés juist eerder te sluiten. Anders geef je de niet meewerkende ondernemers een omzetbonus.

Ook is opnieuw aandacht gevraagd voor een calamiteitenroute. Dat vergt veel afstemming met anderen, maar het moet op de agenda blijven. Als Alblasserdam zou moeten evacueren, is het aantal uitvalswegen echt te weinig.

Als laatste werd gevraagd om jaarrond de Nederlandse vlag te tonen op het Raadhuisplein en de Dam. Nu hangen daar de Alblasserdamse, de provinciale en de Europese vlag. Wat ons betreft zou de Europese wel ingeruild mogen worden voor onze driekleur. De burgemeester kwam met het idee om het hele jaar door te vlaggen bij het monument. Dat heeft onze steun, maar daarnaast ook op het Raadhuisplein. Bijna de voltallige raad ondersteunde dat voorstel en het college zegde toe te gaan regelen dat de Nederlandse vlag jaarrond in ons dorp hangt.