3 juli 2019

Blik op de Raad - Gemeentefinanciën

De gemeente Alblasserdam kende de achterliggende jaren financieel gezonde tijden, maar dit lijkt sinds 2019 niet meer zo vanzelfsprekend. Waar we bij de jaarrekening 2018 nog incidenteel geld overhielden, is de eerste rapportage van 2019 negatief. Meerdere tegenvallers zorgden voor een forse opname uit de reserves. Belangrijkste oorzaak is dat zorgtaken steeds meer gaan kosten terwijl de rijksbijdragen juist aanzienlijk afnemen. De meerjarenbegroting laat zien dat bij ongewijzigd beleid deze kosten stevig zullen stijgen. Structurele beleidswijzigingen zijn nodig om onze gemeentefinanciën weer gezond te krijgen. Het is nu aan college en de raad om verstandige keuzen te maken, zodat de lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld en de meest zwakken worden ontzien.