3 juni 2014

Blik op de raad - Gezond huishoudboekje

Klaroen - 4 juni 2014

Bijdrage Corné van Werkhoven

Gezond huishoudboekje

In de vergaderronde van mei zijn de Jaarstukken 2013 behandeld. In tijden van zwakke economie sluiten deze toch af met een positief resultaat. Daarbij krijgt de gemeente, ondanks soms forse bezuinigingen, over het geheel genomen een goede beoordeling van de inwoners. Tegelijk staat de gemeente nog steeds stevig in haar schoenen voor wat betreft de structureel sluitende begroting en het weerstandsvermogen.

Hier zijn wij als SGP-fractie dan ook zeer content mee. Complimenten hiervoor aan de wethouder en natuurlijk ook de ambtelijke organisatie. 

Als SGP-fractie hechten wij grote waarde aan het hanteren van een strakke begrotingsdiscipline met als resultaat een gezond huishoudboekje. Niet voor niets stond in ons verkiezingsprogramma: Niet meer uitgeven dan je hebt en niet meer dan nodig! Dit is voor het jaar 2013 gelukt. Als fractie blijven we hierop toezien, daarbij de risico’s goed in beeld houdend.