2 juni 2015

Blik op de raad: Jaarrekening 2014

Klaroen.nl  -  3 juni 2015

Bijdrage Corné van Werkhoven

Jaarrekening 2014

Opnieuw is de jaarrekening in de commissies behandeld en in de raad goedgekeurd, dit keer van 2014. Ook deze jaarrekening was weer van uitstekende kwaliteit, en gaf een duidelijk beeld hoe Alblasserdam er voor staat. De financiële positie blijkt nog steeds gezond, zij het dat wel steeds meer de risicogrenzen benaderd worden. Het blijft dus vinger aan de pols houden. Gelukkig staat het college en de SGP met hen voor strak en gedegen financieel beleid. Als SGP-fractie hebben we dit keer de vinger gelegd bij de vaste activa. Als veel investeringen worden opgenomen in de jaarstukken als activa, kan al snel het beeld ontstaan dat de gemaakte kosten niet hoog zijn op korte termijn. Dit levert echter wel hoge kapitaallasten op over zo’n 30 jaar. Nog steeds opletten dus!