26 februari 2020

Blik op de raad: Jaarwisseling

Deze raadsronde stonden de evaluatie oud&nieuw en handhavingsbeleid op de agenda. Puur gekeken naar het aantal aanhoudingen en het schadebedrag kan worden gesteld dat de jaarwisseling goed is verlopen. Wij zien echter ook andere effecten die een minder rooskleurig beeld geven, zoals grote overlast van zwaar illegaal vuurwerk. Ook het schadelijk effect op luchtkwaliteit moet worden gewogen. Het schadebedrag blijkt ook aanzienlijk opgelopen en is nooit goed te praten. Wat ons betreft mag bij de jaarwisseling meer bezinning en minder kabaal. Eerder dan vorig jaar zal de volgende jaarwisseling worden behandeld in de raad, waarbij de overlastmeldingen zullen worden meegewogen. Voor dit moment nog een ontmoedigingscampagne, ons streven blijft een vuurwerkvrij Alblasserdam.