4 februari 2015

Blik op de raad - JOP's

Klaroen.nl  -  4 februari 2015

Bijdrage Albert Brasser

Jongeren Ontmoetings Plaatsen

Al enige jaren zorgt een deel van de hangjongeren voor overlast in onze gemeente. Achteraf bezien heeft het college deze overlast te voortvarend willen oppakken. Het heeft hiervoor haar excuses aangeboden en de SGP heeft vertrouwen in de nieuwe werkwijze. Hoe staat de SGP verder in deze problematiek? Wij zien als fractie het gezin als hoeksteen van de samenleving. De oplossing voor overlast gevende jongeren begint hier. Gegeven het feit dat er hangjeugd is, staan we wel achter de JOP’s, dit zal de overlast deels voorkomen en het schept duidelijkheid voor de doelgroep. Tenslotte vinden we het erg belangrijk dat de omwonenden niet het slachtoffer worden van deze centralisatie. Als er structureel sprake is van overlast, moeten besluiten herzien kunnen worden.