24 april 2015

Blik op de raad: Luchtkwaliteit

Klaroen.nl  -  24 april 2015

Bijdrage Jaco Brand

Luchtkwaliteit

De meetresultaten, gemeten over het jaar 2014, zijn bekend! We scoren net onder Europese Norm. De vlag kan zeker niet uit! Maatregelen zijn echt nodig om de luchtkwaliteit in en rondom ons mooie Damdorp te verbeteren. De SGP-fractie is dan ook blij dat het college stappen wil ondernemen om samen met burgers, bedrijven en overheden na te denken over mogelijke maatregelen. Daarvoor is een eerste aanzet gemaakt. Wij staan voor een gedegen proces en aanpak. Daarom willen we eerst meer duidelijkheid hebben over de mogelijke bronnen, want deze zijn nog steeds niet met zekerheid vast te stellen. Daarnaast wil de SGP-fractie eerst met de belangrijkste partijen in gesprek gaan door bijvoorbeeld het organiseren van een hoorzitting. Alleen daarmee kunnen we het verschil maken!