1 oktober 2014

Blik op de raad - (Ouderen)zorg in Alblasserdam

Klaroen.nl  -  1 oktober 2014

Bijdrage Albert Brasser

(Ouderen)zorg in Alblasserdam

WMO, deze maand een belangrijk onderwerp op onze raadsagenda. Het is positief om te zien dat we in Drechtstedenverband op schema lopen en ook het college over de verschillende aspecten grondig nagedacht heeft. Dit kwam duidelijk naar voren in de nota. De SGP is het eens met de ingeslagen weg. Zo ligt de regie meer dan vroeger het geval was bij de zorgontvanger en is de hulp er op gericht om weer op eigen benen te kunnen staan. De SGP heeft in dit verband duidelijk aandacht gevraagd voor de groep mensen die dit laatste nooit meer kunnen. Een ander belangrijk punt is verder het aanbieden van identiteitsgebonden zorg. Voor de maatwerkvoorzieningen is dit geen probleem. Voor algemene voorzieningen zal de samenleving echter zelf met initiatieven moeten komen. Een duidelijke omslag met het verleden.