27 november 2013

Blik op de raad - SGP: Kunstgrasmat

Klaroen.nl  -  4 december 2013

Bijdrage Jan-Willem de Leeuw

NadagenKunstgrasmat

De afgelopen week stond de vervanging van de kunstgrasmat van CKC geagendeerd. Natuurlijk heeft de SGP er niets op tegen dat die vervangen wordt. Het tijdstip is wel lastig. We weten nl. nog steeds niet of er een nieuwe sporthal komt en waar die dan komt. Als we nu de mat vervangen, beperken we ons in de keuze van de locatie.

Uiteindelijk hebben we ingestemd omdat het om de veiligheid van de spelers gaat. Het college gaf ons de toezegging dat men bij de keuze van de locatie ingaat op deze unieke samenwerking tussen verenigingen en gemeente. En op de consequentie die dat heeft voor de ruimte, die de gemeenteraad overhoudt om de locatie te bepalen. Ook onderbouwt het college dan goed dat de verenigingen KDO en CKC genoeg draagkracht hebben om deze sporthal te financieren.