13 november 2013

Blik op de raad - SGP: Nadagen

Klaroen.nl  -  13 november 2013

Bijdrage Aart Boele

Nadagen

Deze raadsperiode loopt ten einde. Er zijn mooie dingen tot stand gekomen. Er is ook veel ten goede gekeerd. Daarvan geven de financiën van onze gemeente een wel heel treffende illustratie.

Verleden week dinsdag besprak de raad een rapportage over de uitvoering van de jaarbegroting 2013. Wij constateerden met voldoening dat het college op schema ligt en dat  in financieel opzicht nauwelijks een kritische opmerking valt te maken.

Dat is een compliment in de richting van B&W. We vinden het vooral mooi met het oog op de Alblasserdamse burgers. Voor hen doen we het immers, zij zijn gebaat bij goed en zuinig bestuur. Het geeft tegelijk vertrouwen in de toekomst.