30 december 2014

Blik op de raad - Uitdagingen

Klaroen.nl  -  30 december 2014

Bijdrage Jaco Brand

Uitdagingen

De SGP-fractie kan met tevredenheid terugkijken op een voorbij gevlogen jaar. Een jaar waarin er veel werk is verzet door het college van burgemeester en wethouders, het ambtelijk apparaat, de raadsfracties, ondernemers, welzijnsorganisaties, vrijwilligers en vele betrokken burgers. We willen een ieder bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan de continuïteit van ons mooie Damdorp. Het jaar 2014 was een jaar waarin bestaande initiatieven zijn voortgezet, maar waarbij ook nieuwe initiatieven zijn ontstaan. Ook een jaar met veel veranderingen. Na de verkiezingen trad een bijna nieuw collega aan. De raadsfracties zijn behoorlijk veranderd en verjongd. We hebben afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde burgemeester de heer Blase en hebben een profielschets voor een nieuw te benoemen burgemeester opgesteld.

Met elkaar hebben we veel bereikt. Maar we zijn er nog niet, want het jaar 2015 staat vol uitdagingen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een Centrum Visie, ontwikkeling Haven Zuid en sporthal Molenzicht, herontwikkeling Kerkstraat – Cornelis Smitstraat, transformatie woonwagenlocatie Vinkenpolderweg, het op peil houden van de gemeente financiën en met alle nadruk; de uitvoering van de drie decentralisaties! Er is dus genoeg werk te doen. Dit alles niet uit eigen kracht maar in afhankelijkheid en biddend opzien tot de Heere. De SGP-fractie wenst een ieder een voorspoedig Nieuwjaar toe!