10 juli 2014

Blik op de raad - Woonwagens

Klaroen - 10 juli 2014

Bijdrage Jaco Brand

Woonwagens

Tijdens de commissie Grondgebied van 2 juli hebben we gesproken over het voorstel van het college voor ontmanteling van de woonwagens aan de Staalindustrieweg. Een week daarvoor is de raad bijgepraat over de geschiedenis, de projectaanpak, het sociaalplan en de financiën. Zowel het college, de ambtelijke organisatie als de in het leven geroepen ad hoc commissie hebben goed werk geleverd en vooruitgang geboekt. Maar laten we ook de bewoners niet vergeten, zij hebben zich in de achterliggende periode constructief opgesteld. Onze fractie hoopt dat op korte termijn akkoorden kan worden gesloten met Woonkracht10 en de bewoners om zodoende dit jaar nog te starten met het bouwrijp maken van het terrein en de bouw van 6 stenen woonwagenwoningen.

Vorige week heeft onze fractie ook een bijdrage mogen leveren tijdens Algemene Beschouwing. Bij monde van fractievoorzitter Jan-Willem de Leeuw hebben we mogen bijdragen aan een constructieve avond. Naast enkele kritische kanttekeningen, risico’s en uitingen van bezorgdheid werd veel eensgezindheid ervaren. Dat stemt onze fractie tot tevredenheid. Het huidige college is jong, ambitieus en wil voortvarend te werk gaan. Dat komt ook tot uitdrukking in de Perspectiefnota en de Samenlevingsagenda die aan u allen is gepresenteerd. Onze fractie is blij met de inhoud van deze documenten en wensen het college veel wijsheid, en vanuit onze diepste overtuiging, Gods zegen toe om al deze ontwikkelingen in gang te zetten en te bewaken.