10 februari 2020

Blik op de raad: Zorg

De zorg kost steeds meer. Om de zorg betaalbaar te houden, moet er getransformeerd (verbeterd) worden. Twee WMO voorbeelden: De eerste was onze lokale preventienota: lokale zorg verbeteren en toegankelijker maken en zo dure specialistische zorg vermijden. Volgens de SGP moeten we dit plan blijven updaten, ook vroegen we aandacht voor het duidelijk en helder rapporteren van de uitgaven en voor identiteitsgebonden zorg. Het tweede punt was de solidariteit. Tot op heden zijn we solidair met andere gemeenten op financieel gebied. Soms krijg je dan geld en een andere keer betaal je voor een andere gemeente. De SGP staat achter de beslissing om dit te stoppen. Zo plukken we zelf de vruchten van onze lokale initiatieven en is het een positieve prikkel om de zorg lokaal te verbeteren.