23 maart 2018

Dankbaar voor verkiezingsuitslag - Raad wijst Verheij aan als verkenner

De SGP is ‘verwonderd en dankbaar’ voor de verkiezingsuitslag. De partij won een zetel en heeft nu vijf zetels in de gemeenteraad.

Lijsttrekker Peter Verheij: ‘Bij de SGP overheerst verwondering en dankbaarheid. Wij zien verwonderd en dankbaar omhoog! Naar Hem, onze God, die alle dingen leidt en bestuurt en uit Wiens Hand we deze uitslag ontvingen. Vertrouwde Handen. We hebben ons vertrouwen op Hem gesteld en zijn niet beschaamd geworden. Soli Deo Gloria. God alleen de eer.’

Ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kreeg SGP Alblasserdam er 240 stemmen bij.  

Uit het gisteren gehouden duidingsdebat bleek dat de raad unaniem Verheij verzoekt om aan de slag te gaan als verkenner. De SGP-lijsttrekker is voornemers om na de installatieraad  -die volgende week donderdag 29 maart plaatsvindt- , de eerste bevindingen te rapporteren. In de verkenningsronde staan de volgende zaken centraal: welke partijen op basis van de verkiezingsuitslag met elkaar tot collegevorming zouden kunnen komen, hoe de verkiezingsuitslag hier betekenis in kan krijgen en op welke wijze samenwerking met de gehele raad vorm kan krijgen als vervolg op de samenlevingsagenda zoals die de achterliggende vier jaar heeft gefunctioneerd.

Bijdrage lijsttrekker Peter Verheij tijdens het duidingsdebat, donderdagavond 22 maart 2018

"Bij de SGP overheerst verwondering en dankbaarheid. Wij zien verwonderd en dankbaar omhoog! Naar Hem, onze God, die alle dingen leidt en bestuurt en uit Wiens Hand we deze uitslag ontvingen. Vertrouwde Handen. We hebben ons vertrouwen op Hem gesteld en zijn niet beschaamd geworden. Soli Deo Gloria. God alleen de eer.

2311 Alblasserdammers hebben hun stem aan de SGP gegeven. Een stem van vertrouwen, die we in dank aanvaarden en waar we met onze geschonken gaven en talenten zuinig mee om willen gaan en waar willen maken. Vanuit onze Bijbelse normen en waarden werken we aan beleid en praktische uitvoering voor alle Alblasserdammers.  2311 stemmen betekent voor de SGP dat we van 4 naar 5 zetels groeien, bij gelijktijdige groei van de raad van 17 naar 19. We bedanken al deze Alblasserdammers voor hun stem van vertrouwen. Ook alle Alblasserdammers die kritisch zijn in verschillende klankkleuren van bewoording bedanken we. Dat houdt ons scherp. We zeggen erbij, hou het netjes, we komen graag met je in gesprek. We staan voor je commentaar open en willen naar je luisteren.

Een tweede onderdeel van onze reflectie op de uitslag is de ontwikkeling van confessionele partijen. CDA, CU en SGP hebben samen 10 van de 19 zetels. Dat reflecteert de stem van Alblasserdam als gegeven. Wij zijn er dankbaar voor en voelen ons er thuis bij.

Een derde lijn in de analyse van de uitslag is voor de SGP de stem van de kiezer ten opzichte van de partijen die de afgelopen vier jaar een coalitie hebben gevormd en het college hebben gedragen. En ook dat is een stem van waardering en vertrouwen voor het gevoerde beleid en de stijl van besturen (samengevat met Samen doen) wat ons betreft. PvdA, CDA en SGP hebben allen meer stemmen, een hoger percentage en in het geval PvdA en SGP zetelwinst gekregen. Onze oprechte felicitatie gaat uit naar de PvdA. Een resultaat tegen de landelijke trend in, wat een plaats mag krijgen. En dat typeert ook wel weer de karakteristiek van Alblasserdam zoals het is.

Een vierde element in de uitslag betreft de uitslag bij de VVD. 361 stemmen meer en een zetel winst. Ook daarvoor welgemeende felicitaties.

Wij zien uit naar een constructieve en brede samenwerking in de raad en zijn beschikbaar om het voortouw te nemen in een verkenning naar mogelijkheden om tot collegevorming voor de periode 2018-2022 te komen en recht te doen aan de duiding van de uitslag zoals we deze vanavond met elkaar bespreken. Ik heb daar zelf een viertal elementen toe benoemd en we zijn benieuwd naar de analyse en duiding van de andere lijsttrekkers en partijen."