20 maart 2013

Eigen fijnstof meetstation voor Alblasserdam

Gemeenteraad - 21-1-2013

Bijdrage Eric Boersma

Tijdens de gemeenteraad op 21 januari 2013 is door de SGP-fractie een motie ingediend waarin zij het college oproept de concentratie fijnstof op een aantal representatieve locaties binnen de gemeente Alblasserdam te gaan meten. Deze motie is door de raad aangenomen, waarna een inventarisatie van de mogelijkheden is gestart.

19 maart 2013 is het meten van fijnstofconcentraties opnieuw besproken in de gemeenteraad, en zijn diverse aanvullende vragen over dit onderwerp beantwoord.

Zie ook: 

Motie SGP-fractie fijnstofmeting

Raadsinformatiebrief over Fijnstofmetingen