26 januari 2019

Enquête SGP: Ophaalfrequentie PMD omhoog

ALBLASSERDAM – De ophaalfrequentie van de Plastic verpakkingen, Metalen verpakking en Drankenkartons (PMD) moet omhoog.

Dat is de uitkomst van een enquête die SGP Alblasserdam begin januari lanceerde. Ruim honderd inwoners hebben de vragenlijst ingevuld.                      Uit de reacties van inwoners blijkt dat men graag ziet dat de oranje container vaker geleegd wordt. Verder is er behoefte aan meer voorlichting over het scheiden van grondstoffen. Tot slot zijn er zorgen over het gebrek aan faciliteiten bij hoogbouw.

Genoemde punten werden dinsdagavond door SGP-raadslid Harrold van Vliet in de commissie grondgebied nader toegelicht. Overige fracties sloten daarbij aan. Aansluitend zegde wethouder Peter Verheij toe om de verhoging van de frequentie PMD als pilot op te pakken. De duur van de pilot wordt nog besproken met HVC.

Van Vliet: ‘De SGP-fractie heeft al vaker gehamerd op de ophaalfrequentie. De inbreng van onze inwoners heeft dit nog eens bevestigd. De pilot laat hopelijk een daling van restafval zien en een hogere tevredenheidsscore.’