4 juni 2015

Geslaagde avond over de WMO

WMO avond, 28 mei 2015

Als SGP fractie gaan we met enige regelmaat op werkbezoek. Het doel van een werkbezoek is meestal om meer inzicht in een bepaald onderwerp op te doen. We gaan dan bij bedrijven of organisaties langs en laten ons uitgebreid informeren. Zo hebben we in het verleden de Zorgboerderij Eben-Haëzer bezocht en zijn een aantal maanden geleden “slechts op bezoek” geweest bij de politie. Deze keer hebben we juist een aantal partners (diaconieën, coördinatoren van de kerkelijke hulpdiensten en de NPV) uitgenodigd en draaide het om de WMO.

Het doel van de avond was enerzijds om de partners bij te praten over de WMO, anderzijds om als SGP informatie te krijgen over hoe de WMO functioneert in Alblasserdam. Huug Albas, lid van de WMO adviesraad in Alblasserdam, schetste wat de WMO voor de kerken betekent en hoe ze hier het beste op kunnen inspelen. Zo begint zorg vanuit de visie op Gods Woord, dit is de drijfveer. En vanuit dit perspectief kan positieve zorg geleverd worden aan de naaste. Tijdens de discussie bleek dat de coördinatoren steeds beter in staat zijn om de zorg goed te regelen. Zo assisteert één van de hulpdiensten zelfs bij het aanvragen van hulp bij de plaatselijke gemeente om zo te zorgen dat de aanvraag effectief verloopt.

Als fractie waren we ook benieuwd naar de reacties op het functioneren van de WMO in Alblasserdam. De hulpdiensten en diaconieën zijn namelijk als geen ander op de hoogte van hoe de WMO in de achterban functioneert. Gelukkig gaf men aan dat men niet te maken had gehad met schrijnende gevallen. Wel bleek dat vooral de vereiste administratie bij maatwerkvoorzieningen lastig is. Een ander punt was cliëntondersteuning. Veel mensen weten namelijk  niet waar ze precies moeten aankloppen met hun problemen. We gaven als fractie aan dat 2015 het jaar van de transitie is en we daarom graag ervaringen met de WMO tegemoet zien. We mogen terugzien op een mooie avond!

Wij zien ook uw opmerkingen, ideeën  en ervaringen met de WMO graag tegemoet. Stuur uw email naar:   reageren@sgpalblasserdam.nl.