31 mei 2014

Haven Zuid Noord

Haven Zuid Noord

Bijdrage Jaco Brand

Onlangs is de raad geïnformeerd over het voorstel van Adriaan van Erk omtrent het plangebied Haven Zuid Noord. Het plan van de bouwer uit Bergambacht is door het college afgewezen. Het bod op de grond was voor het college niet acceptabel. Verder voldeed het plan niet aan de ambitie zoals vastgelegd in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. De komende tijd zal het college aan de hand van enkele nieuwe voorstellen met de raad in gesprek gaan over dit dossier. De SGP fractie wenst de portefeuillehouder veel wijsheid, creativiteit en ondernemerskracht toe!