14 april 2020

Inbreng SGP over aanpassing winkeltijdenverordening

Voorzitter,

De voorliggende aanpassing op de winkeltijdenverordening gaat met name over de openstelling van winkels op tweede feestdagen, op dit moment heel actueel, omdat het juist gisteren Tweede Paasdag was.

Voor gelovigen in onze samenleving zijn dit belangrijke hoogtepunten in de christelijke jaarkalender. De betekenis van diverse feestdagen is echter steeds minder duidelijk sinds een steeds groter deel van onze samenleving geen kerk meer bezoekt, denk bijvoorbeeld aan Goede Vrijdag of Pinksteren.

Dat diverse van deze feestdagen ook een tweede feestdag hebben is destijds door de overheid zo besloten, vastgelegd tijdens de Synode van Dordrecht in 1578. Salliant detail hierbij is dat het destijds was bedoeld om vandalisme en openbare dronkenschap te voorkomen, er werden voor deze tweede feestdagen kerkdiensten voorgeschreven. Ook in 1964 zijn de feestdagen zoals we die nu nog kennen opnieuw bij wet vastgelegd.

Intussen zien we in de hedendaagse samenleving dat de tweede feestdagen nog steeds groot draagvlak genieten als vrije dag, maar niet meer om kerkdiensten te bezoeken, maar vooral als dagen voor ontspanning, uitgaan en het bezoeken van auto- en meubelboulevards.

Als SGP hechten wij enerzijds veel waarde aan de kerkdiensten die op de tweede feestdagen worden bezocht. We moeten op dit moment vanwege de coronacrisis wel noodgedwongen de samenkomsten missen, maar dankzij technische hulpmiddelen zijn de diensten toch mee te kijken of mee te luisteren. Juist omdat de kerkelijke hoogtepunten voor ons zo bijzonder zijn, is het goed om hier nog eens extra bij stil te staan op de tweede feestdag. Anderzijds zijn het ook geen zondagen; zoals God de zondag heeft bestempeld als rustdag, is dat niet op die manier van toepassing op deze tweede feestdagen.

 Voorzitter, in deze aanpassing van de winkeltijdenverordening is rekening gehouden met de zondagen en ook is de openstelling van winkels op tweede feestdagen toegestaan vanaf 12 uur, waardoor kerkdiensten in de ochtend ongehinderd kunnen plaatsvinden. Dit waarderen wij zeer in deze verordening, en hierom kunnen wij dan ook instemmen met deze wijziging.