31 oktober 2017

Mars voor het Leven 2017

Datum: 9 december 2017
Locatie: Malieveld, Den Haag
Aanvang: 12.00 uur
Inloop: 11.00 uur

Aanmelden busvervoer Alblasserwaard: www.schreeuwomleven.nl/alblasserwaard

Mars voor het Leven
Er is veel ophef over medisch ethische thema’s in Nederland. Is het moreel acceptabel dat we zelf beschikken over leven en dood, ook als het over het ongeboren leven van je kind gaat? Abortus, het beëindigen van ongeboren menselijk leven, is sinds 1984 wettelijk toegestaan in ons land. In de Tweede Kamer waren 76 stemmen voor en 74 stemmen tegen de wet. In de Eerste Kamer 38 voor en 37 tegen. En nog steeds zijn vele mensen tegen de 30.000 abortussen per jaar, 120 kinderen per werkdag, een basisschool per week.

Stichting Schreeuw om Leven zet zich in voor bescherming van het (ongeboren) leven. Tegen abortus en euthanasie en voor goede alternatieven. Door de (25e!) Mars voor het Leven te organiseren wordt een signaal afgegeven aan overheid en de samenleving dat ook het ongeboren leven beschermwaardig is. Op deze bijeenkomst willen we luisteren naar diverse sprekers, zoals Kees van der Staaij en Kees van Helden, directeur van Schreeuw om Leven. Onder begeleiding van Christian Verwoerd is er samenzang. Ook wordt een persoonlijk ervaringsverhaal gedeeld.

In 2016 kwamen 5.000 mensen naar de Mars in Den Haag. De verwachting is dat dit aantal fors zal groeien. Vanuit tientallen plaatsen in Nederland is door werkgroepen busvervoer opgezet. Ook zetten vier middelbare scholen bussen in en nodigen ze hun leerlingen en ouders uitnodigen. Lees meer op www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven. Op de website staat vermeld of ook bij u uit de buurt busvervoer is georganiseerd en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Dagelijkse nood
De grootste oorzaak van abortus is seksualiteit binnen een instabiele relatie. Daarom geeft
Schreeuw om Leven voorlichting op scholen en in kerken. Er is veel nood rondom abortus. Bij Er is Hulp kloppen dagelijks vrouwen aan voor hulp en begeleiding bij ongewenste zwange schap of na een abortus. Vrouwen worden op een praktische manier geholpen. Onder andere via het sponsorplan, waardoor steeds meer vrouwen afzien van een abortus. Alle hulpverlening is gratis. Kijk voor meer informatie op www.erishulp.nl.

Alblasserwaard

Vanuit de Alblasserwaard / Drechtsteden zetten wij gratis bussen in om zoveel mogelijk personen richting Den Haag te krijgen. Het is schrijnend dat het nodig is maar we kunnen niet anders dan een krachtig en liefdevol signaal afgeven.

De Stille Mars voor het Leven heeft twee hoofddoelen:

1. Een krachtig en liefdevol signaal naar de samenleving en politiek. Stop abortus en euthanasie, investeer in alternatieven.
2. Een blijvende impact op de aanwezigen: bewustwording en bemoediging.

 We hopen dat jullie ons willen helpen om dit bericht te verspreiden onder jullie leden. Onderstaand een formulier mbt aanmelden busvervoer. Dit is ook mogelijk via www.schreeuwomleven.nl/alblasserwaard