29 november 2015

Meedoen!

Meedoen

bijdrage november 2015

Meedoen is een centraal begrip in onze samenleving. Door werk, zorg, relaties, vrijwilligerstaken of op andere manieren dragen we allemaal ons steentje bij aan de samenleving. Samenleven doen we met elkaar. Het hebben van werk is een zegen die helaas niet iedereen gegeven is.  Zeker in economisch slechtere tijden hebben veel mensen hun baan verloren. Alleen al in de Drechtsteden zijn ruim 6.000 mensen afhankelijk van bijstand. Voor Alblasserdam zijn dit er op dit moment circa 275. Hieronder zijn ook de nodige mensen die door de grote afstand tot de arbeidsmarkt niet aan een baan kunnen komen. Het is de taak van de overheid om voor een vangnet zodat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daar hoort ook bij dat wij mensen perspectief bieden op werk en waar dit (nog) niet voorhanden is voor iedereen een zo nuttige mogelijke bijdrage aan de samenleving bieden. Wie wil dit niet?

‘Meedraaien in de maatschappij, zo zie ik dat ’, zo typeerde een inwoner van ons dorp vorige week vrijwillige inzet op een participatieplek op deze vraag. We lunchten met een groep inwoners die op onze uitnodiging in waren gegaan te komen kijken op verschillende plaatsen in ons dorp. Zo gingen we langs Sportpark Souburgh, de oude school aan de Lelstraat en het MFC Maasplein. Allemaal plaatsen waar nu of op korte termijn een nuttige maatschappelijke bijdrage geleverd kan worden.  En dat kan dan ook weer een opstapje zijn naar een opleiding en uiteindelijk weer een reguliere baan.

Zo trof ik een inwoner die als mantelzorger voor haar bejaarde vader zorgt. Deze mevrouw zou zeer geholpen zijn met Helpende Handen. Dit is een project waarbij stagiaires van de opleidingen AKA Zorg & Welzijn, Zorghulp en Helpende Zorg & Welzijn ondersteuning bieden bij huishoudelijke hulp, begeleiding geven aan hulpbehoevenden, zingevende activiteiten organiseren en voorlichtingen geven over voeding, beweging en ziektebeelden. Zij kan dan zelf op een participatieplek helpen bij ouderen om koffie te schenken en haar hobby handwerken met ouderen te beoefenen. Een andere deelnemer was zeer geïnteresseerd in een stageplek om haar niet afgemaakte opleiding helpende in de zorg af te maken. Dat kan dan weer bij Helpende Handen. Zo wast de ene hand de andere. Ook andere deelnemers zagen weer perspectief om mee te doen na deze ochtend.

Directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden Yvonne Bieshaar noemde het Leerwerkbedrijf Alblasserdam vorige week het lichtend voorbeeld in de Drechtsteden. Een enorm compliment voor het team van SMILE. SMILE is de regisseur van de gemeente Alblasserdam voor leerwerk- en participatieplaatsen. Ook u kunt uw steentje bijdragen door de participanten en medewerkers van SMILE een kans te bieden in de schoonmaak, horeca, groen, inpakwerk of door een hapje te komen eten in het MFC Maasplein. Kijk eens op www.lwbsmile.nl voor de mogelijkheden.  Al vele bedrijven, organisaties en inwoners gingen u voor. Samen doen om mee te doen!