10 februari 2018

Minder regels in de zorg speerpunt van de SGP

 

ALBLASSERDAM – Bureaucratie in de zorg moet tegengegaan worden. Dat levert drie voordelen op: minder regels, minder kosten en met name meer tijd voor daadwerkelijke zorg aan mensen.

 

Dat was de boodschap van zowel SGP-raadslid Albert Brasser als SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Zij spraken vrijdag 10 februari op een door de SGP Alblasserdam belegde avond over het thema Goede Zorg. Ook was er inbreng van vertegenwoordigers van SIHVA, Schuldhulpmaatje, ZorgBoerderij Eben Haëzer en Brugcoach.

Brasser benaderde het onderwerp zorg vanuit de Alblasserdamse context. De plaatselijke SGP heeft zich in het afgelopen jaar ingezet voor identiteitsgebonden zorg, het tegengaan van bureaucratie en het eenvoudiger maken voor zorgvragers om de juiste balie te vinden. Voor de komende jaren wil de SGP stevig inzetten op aanpak van het armoedevraagstuk. Zo wil de SGP een armoederegisseur aanstellen om armoede en aanverwante problematiek tegen te gaan.

Ook Bisschop ging in op het tegengaan van bureaucratie. Hij vertelde dat de landelijke SGP zogenaamde ‘schrapwetten’ voorbereidt om te kijken of de regeldruk in de zorgsector teruggedrongen kan worden. Op deze manier zou er meer tijd vrij moet komen voor daadwerkelijke zorg aan mensen en kunnen kosten teruggedrongen worden.

Zowel Brasser als Bisschop gingen in op mantelzorg. Daar worden veel mooie woorden over gesproken, maar beleid ontbreekt, aldus Bisschop. ‘Ons belastingstelsel gaat uit van het tweeverdienersmodel. Mantelzorgers die niet werken, maar ervoor kiezen om thuis te blijven om zo te kunnen zorgen voor een ander, worden beboet door relatief meer belasting te betalen.’

Brasser meldde dat er in Alblasserdam veel mantelzorgers zijn en dat er in het Damdorp verschillende vrijwilligersorganisaties zijn die onderling samenwerken om zo goed mogelijk zorg te verlenen. Brasser: ‘Fijn dat zoveel mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander, vrijwilligers vormen het cement van de samenleving.’