25 januari 2018

Nieuwbouw sociale huurwoning effectiever dan oplappen

ALBLASSERDAM – De SGP ziet graag dat Woonkracht10 een deel van de sociale huurwoningen sloopt om vervolgens tot nieuwbouw over te gaan. Het alleen verduurzamen van woningen blijft een lapmiddel, aldus raadslid Jaco Brand.

Aanleiding was de bespreking van de lokale prestatieafspraken over het jaar 2018, waar de gemeente Alblasserdam, Woonkracht10 en de Huurdersstichting Combiraad samen invulling aan geven. De commissie Grondgebied debatteerde dinsdagavond over dit onderwerp.

Brand heeft al in een eerder stadium aandacht gevraagd voor sloop van bestaande woningen om daarna over te gaan tot nieuwbouw. Hij vindt het verbazend dat Woonkracht10 daar nog geen invulling aan wil geven. Brand: ‘We kunnen woningen verduurzamen, maar dat blijft een lapmiddel. Wil je echt een impuls geven aan de leefbaarheid van de wijk en de kwaliteit van wonen verhogen, dan is nieuwbouw de beste optie.’ Dat sloop een te dure variant is, zegt Brand niet zoveel. ‘Deze woningen zijn allang afgeschreven. Het is maar net welke rekenmethodiek je er op los laat.’

Ook heeft Brand twijfels bij het voornemen van Woonkracht10 om oude woningen te verkopen, omdat dit zeker niet altijd ten goede van de leefbaarheid van de wijk.