12 juni 2017

Peter Verheij opnieuw lijsttrekker voor de SGP in 2018

Peter Verheij opnieuw lijsttrekker voor de SGP in 2018

Jaco Brand volgt Jan Willem de Leeuw op als fractievoorzitter

 

De leden van SGP Alblasserdam hebben Peter Verheij (36) opnieuw benoemd als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van DV 21 maart 2018. Peter Verheij is geboren en getogen in Alblasserdam en is zeer gemotiveerd zich te blijven in te zetten voor Alblasserdam. Jaco Brand (32) is benoemd op plaats 2 op de lijst. Jaco Brand is sinds 2014 lid van de gemeenteraad en heeft zich met name ingezet voor de openbare ruimte, bouwprojecten, duurzaamheid en luchtkwaliteit. Jaco Brand is beoogd fractievoorzitter vanaf de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Hij volgt dan Jan-Willem de Leeuw op die na 16 jaar terugtreedt uit de lokale politiek. Jan-Willem de Leeuw is dan 4 jaar burgerlid en 12 jaar raadslid geweest waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. De SGP is hem dankbaar voor zijn inzet.

 Peter Verheij Jaco Brand

Peter Verheij (36) is al geruime tijd actief in de politiek van Alblasserdam. In 1996 kwam hij in de Jeugdgemeenteraad, in 2006 werd hij lid van de gemeenteraad en in 2010 werd hij wethouder. Op dit moment met onder andere de portefeuilles financiën, economie, werk en inkomen, openbare ruimte en de regio Drechtsteden. Peter Verheij: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen. Alblasserdam is een gemeente met een dorps karakter. Als Alblasserdammer in hart en nieren zet ik mij daar graag voor in. De SGP staat voor politiek volgens Bijbelse waarden en normen. Vanuit dat ankerpunt geven we vorm aan het goed besturen van ons dorp zodat het prettig wonen en goed ondernemen is. Duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid zijn daarin kernthema’s. Komende tijd werken we op basis daarvan ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 verder uit.” De SGP wil haar bijdrage aan het gemeentebestuur graag continueren. “Alblasserdam staat er op dit moment goed voor. Zowel het bestuur, de organisatie als de financiën. Achterover leunen is er zeker niet bij. Dat past ook niet bij ons als Damdorpers. De handen uit de mouwen! Er is nog een hoop werk te doen.”, aldus Jaco Brand.