9 oktober 2018

Plan SGP / D66: fietspad onder viaduct Edisonweg in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • De gemeenteraad van Alblasserdam buigt zich deze maand over een voorstel om een fietspad aan te leggen onder het viaduct van de Edisonweg, direct naast de A15.

"Daardoor hoeven veel fietsers minder vaak de drukke N915 en de Edisonweg over te steken", leggen Marko Stout en Harrold van Vliet uit. Zij zitten in de gemeenteraad van Alblasserdam en hebben samen het initiatief genomen voor dit plan, dat nog in de voorbereidende fase zit.

De T-splitsing Edisonweg / N915 verbindt Papendrecht met Alblasserdam en wordt tevens gebruikt voor verkeer dat de snelweg A15 op of af wil. Vele honderden auto's en vrachtwagens maken daarvan dagelijks gebruik. Naar verwachting zal het kruispunt alleen nog maar drukker worden wanneer straks de containerterminal langs de rivier haar productie nog verder gaat verhogen.

Veel te druk
"Alhoewel er tot nu toe weinig grote ongelukken met fietsers hebben plaatsgevonden, wordt het met het steeds drukkere verkeer steeds gevaarlijker. Nu zie ik al geregeld dat grote groepen fietsers oversteken nadat het licht weer op rood gesprongen is, waardoor auto's en vrachtwagens moeten afremmen terwijl hun licht op groen staat", weet Van Vliet. "Het is gewoon veel te druk", vult Stout aan. "En moet je gaan wachten tot het een keer misgaat? Dan kun je beter tijdig ingrijpen!"

Marko Stout (links) en Harrold van Vliet bij het viaduct. (Foto: Bert Bons)

Er zijn elke dag ongeveer 1000 fietsbewegingen vice versa op dit kruispunt. Ruim de helft van die fietsers steekt eerst de N915 over om vervolgens af te slaan naar het Molenpad. Dat zijn met name jongeren uit Alblasserdam die naar school gaan op De Lage Waard. Zij moeten dus zowel de N915 als de Edisonweg oversteken en passeren twee drukke verkeerslichten.

Die groep fietsers kan redelijk eenvoudig een alternatieve route aangeboden worden wanneer er een pad aangelegd wordt dat vanaf het viaduct afbuigt en een bocht van 180 graden maakt om bij de snelweg weer een bocht te maken onder het viaduct door. Vervolgens kan dat fietspad doorgetrokken worden langs de snelweg om weer aan te sluiten om het reeds bestaande deel van het Molenpad.

Nieuw onderzoek
In 2010 werd deze alternatieve fietsroute al eens onderzocht, maar toen werd besloten om het idee niet verder uit te werken omdat het te duur zou zijn. "In dat onderzoek van destijds ging men ervan uit dat er onvoldoende ruimte was voor een fietspad langs de snelweg onder het viaduct", vertelt Marko Stout. "Maar er blijkt voldoende ruimte te zijn in het talud naast de snelweg, blijkt uit nieuw onderzoek."

Omdat Marko Stout, hij zit namens D66 in de raad, en Harrold van Vliet (raadslid namens SGP) zich realiseerden dat het kruispunt steeds drukker en daardoor steeds gevaarlijker wordt, besloten ze om een nieuw onderzoek aan te vragen. Dit initiatief werd omarmd door de voltallige raad van Alblasserdam en is in de afgelopen maanden uitgewerkt. Er zijn nu vijf varianten uitgewerkt met bijbehorende kostenplaatjes.

Varianten
Er zijn varianten waarbij het fietspad een scherpe of juist een flauwe bocht maakt. Ook is er gekeken naar een extra fietsoversteek ter hoogte van kruising Grote Beer met de op- en afrit naar de A15. Dit in combinatie met het laten vervallen van de fietsoversteek over de Edisonweg.

Gezien de positieve reacties bij de eerste presentatie van het plan verwachten Stout en Van Vliet dat de gemeenteraad van Alblasserdam akkoord zal gaan met één van de varianten. Maar daarmee zijn ze er nog niet. Van Vliet: "Rijkswaterstaat moet ook toestemming geven omdat we van hun grond gebruik moeten maken.

Daarnaast moeten we nog op zoek gaan naar geld. Het zal naar verwachting tussen de vier en zes ton gaan kosten en dat geld hebben we niet begroot."

Beide raadsleden hopen dat deze 'hobbels' genomen kunnen worden en het fietspad onder het viaduct zo snel mogelijk aangelegd kan worden.

 Bron: Het Kontakt