15 november 2023

Plannen in bewogen tijden

Plannen in bewogen tijden

De gemeenteraad heeft de begroting 2024 en het perspectief 2025-2027 behandeld in bewogen tijden. Wereldwijd sterven mensen door oorlogsgeweld en natuurrampen, antisemitisme tiert welig, christenen worden gedood om hun geloof. Die mondiale situatie stemt tot ootmoed en relativeert onze perspectieven.

Toch kent Alblasserdam een grote uitdaging:

- Door teruglopende rijksinkomsten moet er mogelijk tot wel vier miljoen euro bezuinigd worden. College en raad gaan hiervoor spoedig in gesprek.

- De SGP zoekt ombuigingen bij gemeentelijke overhead, niet-wettelijke taken, subsidies en de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen.

- Extra lasten voor inwoners en ondernemers willen wij vermijden.

Voor nu wensen wij het college Gods zegen bij het uitvoeren van de agenda 2024.

Bron: Rubriek ‘Blik op de raad’ Kontakt woensdag 15 november 2023

Wilt u de bijdrage van de SGP in het begrotingsdebat terugkijken? Hierbij de link: https://alblasserdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1166123