27 december 2017

Presentatie verkiezingsprogramma 2018-2022

Het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma van SGP Alblasserdam is vrijdagmiddag door lijsttrekker Peter Verheij aangeboden aan scheidend fractievoorzitter en lijstduwer Jan Willem de Leeuw.

Verheij gaf een korte toelichting over het programma. Vijf speerpunten staan in het document centraal: het dorps karakter, duurzame leefomgeving, goede zorg, veiligheid en een gezond ondernemersklimaat.

In het programma worden per thema concrete voorstellen gedaan, zoals het inrichten van een permanente ‘Alblasserdamexpositie’ over heden en verleden van het Damdorp, onderzoek naar een derde ontsluitingsweg, het verduurzamen van woningen, het gerichter aanpakken van armoede onder Alblasserdammers en cameratoezicht in het centrumgebied. Ook is de SGP voorstander van het invoeren van een ’oranje loper’ aanpak, waarbij ondernemers nog sneller en vanuit één loket geholpen worden op het gebied van onder andere vergunningen, openbare ruimte en subsidies. De SGP wil ook een reconstructie van Vinkenwaard-Zuid.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma 2018-2022

Peter Verheij: ‘Dankzij inbreng van vele inwoners presenteren we ook voor de aankomende periode een ambitieus verkiezingsprogramma. Vanuit een afhankelijke houding ‘Bid en Werk’ zetten we ons ook de komende periode graag in voor Alblasserdam.’