5 februari 2018

Radiodebat met de lijsttrekkers: 'Geen stadse fratsen'

 

Op donderdag 1 februari gingen de lijsttrekkers van de politieke partijen in Alblasserdam met elkaar in debat. Dit debat werdt uitgezonden door Klokradio en Radio Rijnmond. Steeds werden korte pitches uitgesproken door 2 lijsttrekkers, waarna zij onder aanvoering van een radio-presentator met elkaar in debat gingen over het onderwerp. 

Het radiodebat terugluisteren?  https://www.rijnmond.nl/nieuws/164371/Verkiezingsdebat-Alblasserdam-Geen-stadse-fratsen

Video-opname van het radiodebat terugkijken?  http://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2018/02/02/live-verkiezingsdebat-vanuit-gemeentehuis-in-alblasserdam-filmpje/ 

In het debat kwamen de volgende drie onderwerpen aan de orde:

  1. Centrumvisie – Peter Verheij (SGP) en Ramon Pardo Kruidenier (D66)
    Onder andere: Hoe kijken de partijen aan tegen de ontwikkeling van het havengebied, waarbij de specifieke invulling (uitgaansgebied / horeca / P&R naar Kinderdijk).
  2. Verkeersplan – Teus Stam (CU) en Catharina Leeuwis (VVD)
    De verkeersbelasting op de dijk, het toerisme naar Kinderdijk, vrachtverkeer over de Oude Torenburg, een extra ontsluiting door de polder, de luchtkwaliteit. Allemaal zaken die de komende jaren aandacht vragen.
  3. Sociaal domein – Dorien Zandvliet (PvdA) en Arco Strop (CDA)
    Welke invulling geeft de gemeente aan maatschappelijk ondersteuning, hoe geven we het armoedebeleid vorm, wat doen we aan laaggeletterdheid, hoe zorgen we voor voldoende woningen voor senioren, kunnen we de eenzaamheid bestrijden? Veel belangrijke vragen die antwoorden behoeven.

Names de SGP-fractie bracht lijsttrekker Verheij de volgende punten in dit debat:

Centrumontwikkeling

De SGP maakt zich sterk voor een dorps karakter van Alblasserdam. Dat betekent wij ons sterk maken voor de kernwaarden: rust, ruimte, cultuurhistorie en authenticiteit. Voor ons betekent dit ook met respect voor de rijke historie van Alblasserdam voortbouwen naar de toekomst. In het centrum zijn al belangrijke stappen gezet: Bos Rijkee, Wilgenplein, Bochanenterrein en planvorming voor het raadhuisplein, havenstraat en het raadhuis. De SGP wil het centrum en het havengebied leefbaar en veilig maken en houden voor onze Alblasserdammers. Daarom zijn we vóór cameratoezicht rond de horeca, moet het havengebied eerst en vooral voor onze Alblasserdammers ontwikkeld worden en willen we de pendel naar Kinderdijk zoveel mogelijk via water laten verlopen. Geen stadse fratsen maar vóór een dorps karakter van Alblasserdam!

 

Verkeersafwikkeling

De SGP heeft zich altijd sterk gemaakt voor een verbreding van de A15. Daar zijn belangrijke resultaten geboekt. Ook hebben we gewerkt aan een veilige dijk waar de laatste schakel binnenkort wordt aangelegd. We moeten nu doorpakken met bereikbaarheid van Alblasserdam: De SGP maakt zich sterk voor een derde ontsluiting naar Nieuwlekkerland en de A15. Ook maken we ons sterk voor een Waterbushalte bij Mercon Kloos.  De SGP is vóór een duurzame leefomgeving.

 

Goede Zorg

Werk is de beste zorg. Als SGP maken we ons daar sterk voor. Meer mensen aan het werk die daartoe in staat zijn is de beste preventie om zorg te voorkomen. Dat zie je bijvoorbeeld bij Leerwerkbedrijf Alblasserdam. Daarnaast is het belangrijk mensen te steunen die zorg nodig hebben: Wij willen nog meer flexibiliteit in PBG’s en aandacht voor mensen die zorgen: ondersteuning van mantelzorgers is cruciaal vóór Goede Zorg.