26 januari 2022

Schriftelijke vragen QR-code Blokweer

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

 Vanuit de samenleving bereiken ons geluiden dat kinderen niet naar zwemles gaan omdat hun begeleiders om voor hen moverende redenen geen QR-code kunnen laten zien. De SGP vindt het heel belangrijk dat alle kinderen zwemles kunnen volgen. Dit komt ten goede aan de veiligheid voor kinderen, zeker in de waterrijke omgeving van Alblasserdam.

 Op andere plaatsen in ons land wordt bij zwembaden niet gecontroleerd op de QR-code als dit gaat om begeleiders van kinderen die zwemles volgen. Zwemles wordt daar gekwalificeerd als onderwijs en binnen onderwijs geldt de verplichting tot het tonen van de QR-code niet.

 Tijdens het gesprek tussen raadsleden en bestuursleden van de BSSA is dit onderwerp ook ter sprake gekomen, en is gebleken dat de sportstichting niet voornemens is hiervoor aanpassingen door te voeren op de geldende maatregelen: de QR-code voor toegang is voor iedere bezoeker verplicht.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden.

 1. Welke pogingen heeft het college reeds ondernomen om zwemles toegankelijk te houden voor alle kinderen in Alblasserdam, ook wanneer hun ouders/begeleiders niet in het bezit zijn van een geldige QR-code?

 2. Welke mogelijkheden heeft het college om (nogmaals) met het bestuur van zwembad Blokweer (BSSA) in gesprek te gaan om hen ontheffing te verlenen om de QR-code te controleren bij begeleiders van kinderen die zwemles volgen?

 3. Is de burgemeester bereid dit onderwerp als knelpunt in het huidige corona-beleid aan te kaarten binnen het veiligheidsberaad van de Veiligheids Regio Zuid Holland Zuid en in dat verband te bezien hoe dit risico van zwemveiligheid kan worden vermeden? Meerdere gemeenten in onze regio ervaren tenslotte soortgelijke problematiek.

SGP Alblasserdam