4 mei 2018

SGP Alblasserdam gaat het dorp in

SGP Alblasserdam gaat de komende periode het gesprek aan met inwoners en ondernemers.

Mede vanwege de renovatie van het gemeentehuis gaat de SGP de komende jaren op wisselende locaties in het dorp vergaderen. Voorafgaand aan fractievergaderingen wil de partij buurtbewoners de mogelijkheid geven om de fractieleden te ontmoeten, vragen te stellen over bijvoorbeeld zaken die in hun wijk of buurt spelen of ervaringen te delen.

De SGP wil blijvend investeren in contacten met inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld door frequent op markten te staan en netwerkavonden te beleggen. Raadslid Jan Mark ten Hove: ‘Wij zijn gekozen volksvertegenwoordigers en willen permanent ons oor te luister leggen bij onze inwoners en ondernemers. Daarom gaan we actief het dorp in.’

De SGP-fractie vergadert maandag 14 mei 2018 in MFC Maasplein. Buurtbewoners zijn van 19.30 tot 20.15 uur welkom om fractieleden te ontmoeten, vragen te stellen en ervaringen te delen.